Obeležavanje mađunarodnog dana devojčica

Od 2011. godine, odlukom UN obeležava se međunarodni dan devojčica. Ovaj dan obeležava se širom sveta s ciljem da se skrene pažnja na ugrožavanje prava devojčica u oblastima kao što su dostupnost obrazovanja, zdravstvena zašita, izloženost različitim oblicima nasilja i drugim praksama koje utiču na ogrožavanje i povredu prava devojčica. 

Obeležavanje mađunarodnog dana devojčica

Od 2011. godine, odlukom UN obeležava se međunarodni dan devojčica. Ovaj dan obeležava se širom sveta s ciljem da se skrene pažnja na ugrožavanje prava devojčica u oblastima kao što su dostupnost obrazovanja, zdravstvena zašita, izloženost različitim oblicima nasilja i drugim praksama koje utiču na ogrožavanje i povredu prava devojčica. 

Prakticari u borbi protiv trgovine ljudima

Prakticari u borbi protiv trgovine ljudima

U sklopu projekta „Deca nisu na prodaju“ koji zajednički sprovode NVO Atina, Centar za integraciju mladih uz podršku Save the children i švedskog Radio Aid-a održan je dvodnevni trening „Prakticari u borbi protiv trgovine ljudima“. Trening je posebno krojen po meri predstavnika i predstavnica partnerskih organizacija civilnog drustva i to organizacija Praxis, Centar za integraciju mladih, Grupe 484 i Save the children.

Serbian

WE Empower UN SDG Izazov

WE Empower UN SDG Izazov je prvo takvo globalno poslovno takmičenje za preduzetnice koje unapređuju UN Ciljeve održivog razvoja i inspirišu čitave zajednice na akciju kako bi kreirale svet kakav želimo do 2030. godine. WE Empower Izazov nagradio je pet preduzetnica, po jednu iz svakog od pet UN regiona, koje unapređuju ciljeve održivog razvoja kroz svoje poslovne prakse.

Serbian

Vodič za inspektore rada o detekciji i preliminarnoj identifikaciji žrtava trgovine ljudima

Vodič za inspektore rada o detekciji i preliminarnoj identifikaciji žrtava trgovine ljudima

Nacionalne ekspertkinje za zaštitu žrtava trgovine ljudima, Tamara Vukasović  i Marijana Savić, direktorka Atine izradile su Vodič za inspektore rada o detekciji i preliminarnoj identifikaciji žrtava trgovine ljudima.

Serbian

Pages