Ekonomskim osnazivanjem do pune samostalnosti

Fotografija: Arhiva UG Atina

Ekonomskim osnazivanjem do pune samostalnosti

Od osnivanja fokus rada Udruženja Atina je dugoročna podrška žrtvama trgovine ljudima u različitim životnim oblastima sa ciljem njihove pune samostalnosti. 

Korisnice Atininih programa su mlade žene i devojke kojima je neophodna dugoročna i sveobuhvatna podrška u vidu sigurnog smeštaja, medicinske i psihološke pomoći, pomoć u rešavanju problema iz primarne sredine, individualna i grupna iskustvena podrška, pravna pomoć i savetovanje, ali i pomoć u školovanju i zapošljavanju.

Dugogodisnje iskustvo direktnog individualnog rada sa žrtvama trgovine ljudima je predstavljalo osnov za razvoj Programa eknomskog osnazivanja kao jednog od najznačajnih koraka ka osmaostaljivanju žena. Kao poseban segment rada se izdvojila kontinuirana podrška i podsticaji u traženju zaposlenja. I nakon završenih obuka kojima stiču osnovna znanja neophodna za traženje zaposlenja, podrška se nastavlja u cilju praćenja njihovog razvoja, povezivanju sa drugim kompanijama i agencijama, svakodnevno traženje i informisanje korisnica o mogućnostima zaposlenja.  

Programu ekonomskog osnazivanja podrška je pružena od strane UN Women agencija Ujedninjenih nacija za rodnu ravnopravnost i osnaživanje žena u okviru projekta „Ključni koraci ka rodnoj ravnopravnosti” koji finansira Evropska unija. Projekat je deo inicijative za podršku ženskom preduzetništvu, ženama u ruralnim područjima, smanjenje diskriminacije na tržištu rada i prilikom zapošljavanja i podsticanje dijaloga o značaju ekonomskog osnaživanja žena i razmene znanja i informacija među ženama preduzetnicama.

U okviru projekta „Ključni koraci ka rodnoj ravnopravnosti“, podržano je osam lokalnih samouprava i 16 udruženja građana da unaprede ekonomski položaj žena i podrže lokalne zajednice u ispunjavanju svojih obaveza prema rodnoj ravnopravnosti.

Ovaj tekst je nastao u okviru projekta “Ključni koraci ka rodnoj ravnopravnosti", koji sprovodi Agencija za rodnu ravnopravnost i osnaživanje žena (UN Women), uz finansijsku podršku Evropske unije. Stavovi u ovom tekstu pripadaju isključivo autorima i autorkama, i ne predstavljaju nužno stavove UN Women, Ujedinjenih nacija, ili bilo koje druge organizacije pod okriljem Ujedinjenih nacija. Projekat je deo inicijative za podršku ženskom preduzetništvu, ženama u ruralnim područjima, smanjenje diskriminacije na tržištu rada i prilikom zapošljavanja i podsticanje dijaloga o značaju ekonomskog osnaživanja žena i razmene znanja i informacija među ženama preduzetnicama.