Konkurs za izradu vizuelnog identiteta u okviru projekta ”Pipi danas”

Konkurs za izradu vizuelnog identiteta u okviru projekta ”Pipi danas”

Udruženje građana Atina raspisuje nagradni konkurs za izradu vizuelnog identiteta u okviru projekta “Pippi of today”/”Pipi danas”

O projektu

Pre dve godine, na 75. godišnjicu nastanka lika jedne od najpoznatijih i najhrabrijih devojčica na svetu, Pipi Duge Čarape, pokrenuta je inicijativa Pippi of today/Pipi danas. Inicijativu je pokrenula međunarodna organizacija Save the Children i kompanija Astrid Lindgren i usmerila je na devojčice u pokretu - sve one devojčice koje su bile prinuđene da napuste svoje domove, i ne samo da se presele u nove gradove, već i u nove zemlje. One su morale da skupe snagu i hrabrost i da se suoče sa izazovima i pronađu nadu i put ka svetlijoj budućnosti. Devojčice u pokretu najbolje otelotvoruju ključne vrednosti Pipi Duge Čarape – snagu, velikodušnost, razigranost, kreativnost i hrabrost.

Udruženje građana Atina je organizacija koja je svoj dvadesetogodišnji rad posvetila unapređenju položaja žena i devojčica, postizanju rodne ravnopravnosti kroz javno zastupanje, izvođenje inovativnih i održivih programa podrške društveno isključenima. U narednom periodu, Udruženje građana Atina i Save the Children u svom fokusu rada imaće devojčice u pokretu uzrasta od 15 do 21 godinu kako bi ih osnažili da preuzmu aktivnu ulogu u akcijama i procesima koji se tiču njihovog položaja i ojačali njihovu zagovaračku sposobnost za ostvarivanje svojih potreba i ciljeva. 

Pored toga što će Udruženje građana Atina direktno raditi sa devojčicama u pokretu koje jesu Pipi današnjice, aktivnosti projekta usmerene su i na podizanje svesti ukupne javnosti o pravima devojčica u pokretu, sa posebnim osvrtom na pravo na obrazovanje i pristup tržištu rada, kao i na snažnu potrebu da se stvori društvena sredina sa što manje predrasuda, a što više prihvatanja i razumevanja devojčica u pokretu. 

Projektni zadatak

U cilju daljeg oglašavanja i predstavljanja aktivnosti u okviru projekta, postoji i potreba za izradom njegovog vizuelnog identiteta. Ovaj nagradni konkurs usmeren je na jedan njegov element - izradu postera kojim se komunicira - vizuelno (ilustracija/grafika/fotografija) i verbalno (slogan) - fenomen devojčica u pokretu, oslanjajući se na okvire zadate u sekciji “O projektu” ovog konkursa, kao i dodatne izvore u prilogu. 

Teme 

Snaga, rezilijentnost, razigranost, kreativnost, hrabrost i velikodušnost devojčica u pokretu.

Ton komunikacije

Afirmativan, snažan, pozivajući, pozitivan, čist, jednostavan i savremen.

Ciljna grupa: Najšira javnost - partnerske organizacije, institucije, privatni sektor, donatori, mediji

Poster treba da promoviše: Devojčice u pokretu kao Pipi današnjice sa svojim snagama i izazovima na putu ka boljoj i svetlijoj budućnosti. 

Elementi: Pored vizuelnog i narativnog dela (slogana) koji se vezuje za fenomen devojčica u pokretu, plakat treba da sadrži i logo globalne inicijative Pippi of Today/Pipi danas, logo Save the Children i Udruženja građana Atina. Poster treba da sadrži elemente koji se lako mogu prilagoditi upotrebi u različitim onlajn formatima. Nije neophodno da sadrži vizuelne elemente koji podsećaju na Pipi Dugu Čarapu, i da se tako napravi direktna poveznica sa junakinjom. Poželjnije je da se vizuelno komuniciraju vrednosti koje junakinja predstavlja, kao i situacije u kojima se devojčice u pokretu nalaze.

Kompletan konkursni elaborat treba da sadrži:

a) rešenje postera u formatu za štampu
b) rešenje postera optimizovano za web upotrebu
c) tekstualno obrazloženje ideje i značenja predloženog rešenja (do 300 reči)
d) ukoliko se za ispis slogana/podteksta koristi neki od dostupnih, nekomercijalnih fontova, treba navesti ime tog fonta u obrazloženju
e) kratak opis/biografija sa kontakt podacima autora/ke

Propozicije za dostavu rešenja:

Rešenja slati na mejl konkurs@atina.org.rs 

Uslovi:

Pobednika/cu konkursa biraju predstavnice organizacije Save the Children u Srbiji, Udruženja građana Atina i učesnice u programima osnaživanja Atine.

Nagradu čine novčana sredstva u iznosu od 500 evra i nastavak saradnje na izradi celokupnog vizuelnog identiteta koji će se koristiti u svrhe oglašavanja i promocije projekta Pipi danas koji UG Atina sprovodi u Srbiji. Dalji angažman bio bi plaćen nezavisno od novčane nagrade ostvarene putem konkursa, a u skladu sa dogovorom i aktuelnim tržišnim cenama usluge. 

Na konkursu mogu da učestvuju svi zainteresovani. Atina i Save the Children zadržavaju pravo da menjaju i prilagođavaju izgled materijala, kao i pravo da ne odaberu ni jedan od ponuđenih predloga. Kada pošalju materijale, učesnici/e tada prihvataju i uslov da Atina i Save the Children imaju pravo da ga koriste.

Rezultati konkursa će biti objavljeni na sajtu i Facebook stranici Udruženja građana Atina najkasnije do 5. aprila 2022. godine.

Rešenja i priloge treba poslati do 1. aprila 2022. godine isključivo na mejl konkurs@atina.org.rs 

Izvori: 

https://www.pippioftoday.com/

https://resourcecentre.savethechildren.net/pdf/girls_on_the_move_balkan.pdf/