Treninzi i seminari

NVO Atina kao posebnu programsku celinu organizuje i treninge i edukacije za profesionalce iz različitih oblasti kako bi se osnažili kapaciteti institucija i organizacija za pružanje adekvatne podrške identifikovanim žrtvama trgovine ljudima. 

U saradnji sa misijom OEBS-a u Srbiji, u toku 2009. 2010. i 2011. godine, Atina je organizovala seriju treninga koji su za cilj imali jačanje kapaciteta lokalne zajednice za identifikaciju, upućivanje i zaštitu žrtava trgovine ljudima. Obučavani su policijski službenici kao i zaposleni u Centrima za socijalni rad u Pčinjskom, Borskom, Raškom okrugu i tom prilikom trening je prošlo 157 službenika koji u svom radu direktno dolaze u kontakt sa žrtavama trgovine ljudima.

Tokom 2011. godine razvijen je program obuke “Centar za socijalni rad u zaštiti žrtava trgovine ljudima” koji je akreditovan odlukom Odbora za akreditaciju Republičkog zavoda za socijalnu zaštitu. Program je podržan od strane Zajedničkog programa za borbu protiv trgovine ljudima, a u njegovom kreiranju i izvođenju učestvovali su između ostalih predstavnici Atine i Ministarsta rada, zapošljavanja i socijalne politike. Obuka je imala cilj osnaživanje centara za socijalni rad da se bave rešavanjem pitanja trgovine ljudima i bio je namenjen unapređenju znanja i veština stručnih radnika, koje su potrebne za zaštitu žrtava. Obuka je obuhvatila 72 Centra za socijalni rad sa teritorije cele Srbije a ukupno je 227 zaposlenih je obučeno da na efektivniji i efikasniji način rešavaju slučajeve trgovine ljudima, kao i da preventivno utiču na prepoznavanje i reagovanje u zaštiti žrtava trgovine ljudima. 

U sklopu procesa jačanja kapaciteta institucija, NVO Atina učestvuje i u programima istraživanja i analiza fenomena trgovine ljudima, nacionalnih politika, kao i predstavljanja mogućih mehanizama i politika dobrih praksi u oblasti socijalne inkluzije, kroz kreiranje brošura, priručnika i drugih edukativnih i promotivnih materijala. Iz dugogodišnjeg iskustva proisteklog iz neposrednog rada sa žrtvama trgovine ljudima NVO Atina permanentno ukazuje na neophodnost i značaj uključivanja države i njenih institucija kako bi se omogućila pravovremena, efikasna i sistemska zaštita i podrška onima koji su bili žrtve flagrantnog kršenja i poništavanja osnovnih ljudskih prava. I dalje se programi koji obezbeđuju siguran smeštaj, psihološku, medicinsku i pravnu zaštitu, kao i druge aktivnost za pomoć žrtvama finansiraju od strane međunarodnih donatora. sistemska zaštita