E-biblioteka

Ovde možete naći relevantna dokumenta i publikacije iz oblasti borbe protiv trgovine ljudima i socijalnog uključivanja žrtava. Pored publikacija pokrenutih ili podržanih od strane NVO Atina, brojni drugi materijali koje su izdale domaće i međunarodne vladine i nevladine institucije i organizacije, takođe se ovde nalaze.

Publikacije

Međunarodni pravni okvir

Nacionalni pravni okvir