Publikacije

Čovečanstvo duguje deci najbolje što ima
Iza ekrana: Analiza zloupotreba žrtava trgovine ljudima u digitalnom okruženju
Budućnost je u mojim rukama - Analiza korelacije između rodnih stereotipa i rodno-zasnovanog nasilja
Vodič za inspektore rada o detekciji i preliminarnoj identifikaciji žrtava trgovine ljudima
Kako osigurati uspesnu i održivu integraciju izbeglica i migranata
Kako smo Gradili zajedno
Nasilje nad ženama i devojčicama u izbegličkoj i migrantskoj populaciji u Srbiji
Vodič za procenu najboljeg interesa deteta
Dečiji brakovi u Srbiji
Kad smo pitani, a ne ispitivani - KONSULTACIJE SA DECOM U POKRETU
Migranti i migrantkinje u lokalnim zajednicama u Srbiji
Prepoznavanje trgovine ljudima IOM-2008
Osam priča - Lokalne zajednice u borbi protiv trgovine ljudima
Deca u pokretu - Položaj i programi podrške i zaštite dece u pokretu u Republici Srbiji
Lokalne zajednice u borbi protiv trgovine
Socijalna inkluzija zrtava trgovine ljudima
Nacionalni mehanizam upućivanja žrtava trgovine ljudima
Zastita zrtava trgovine ljudima u krivicnom i prekrsajnom postupku
Osnovna studija o stavovima mladih o rodnoj i LGBT ravnopravnosti
Zaštita žrtava i prevencija trgovine ljudima u Srbiji

Pages