Sadašnji donatori

Kancelarija Ujedinjenih nacija za projektne usluge (UNOPS) implementacioni je partner programa „Podrška Evropske unije socijalnom stanovanju i aktivnoj inkluziji” (EU SHAI) koji je osmišljen je da poboljša primenu politika socijalne inkluzije u Srbiji i obezbedi održiva stambena rešenja praćena merama aktivne inkluzije za najugroženiju populaciju a koji finansira Evropska unija (EU) putem Instrumenta za pretpristupnu pomoć (IPA) 2018. Više informacija možete pronaći putem linka: https://social-housing.euzatebe.rs/rs/o-projektu

 

 

Sigrid Rausing Trust je britanska fondacija, osnovana 1995. godine, koja podržava ljudska prava na globalnom nivou.
https://www.sigrid-rausing-trust.org/

 

Evropska unija
http://www.europa.rs/

 

 

 

 

 

 

Oak Fondacija koristi svoje resurse da ukaže na probleme od globalnog, lokalnog i od značaja za životnu sredinu, posebno na one koji u velikoj meri utiču na živote ljudi u nepovoljnom položaju.

www.oakfnd.org

 

 

 

Poverenički fond UN za okončanje nasilja nad ženama (UN Trust Fund) je jedini globalni mehanizam za dodelu grantova posvećen isključivo adresiranju svih oblika nasilja nad ženama i devojčicama na lokalnom i nacionalnom nivou. Tri prioritetne oblasti njihovog fokusa obuhvataju prevenciju nasilja, širenje dostupnosti usluga za preživele, i jačanje implementacije nacionalnih zakona.

https://untf.unwomen.org/en

 

 

 

 

 

 

 

Ambasade Savezne Republike Nemačke u Beogradu

https://belgrad.diplo.de/rs-sr

 

 

 

 

Fond braće Rokfeler (RBF) unapređuje društvene promene koje doprinose pravednijem, održivijem i mirnijem svetu.

https://www.rbf.org

 

Austrijska Ambasada Beograd

https://www.bmeia.gv.at/sr/ambasada-austrije-beograd/

 

 

 

 

 

 

  

 

     Balkanski fond za demokratiju, projekat nemačkog Maršalovog fonda SAD (BTD) i Ambasada Kraljevine Norveške u Beogradu​

 

UN Women je organizacija Ujedinjenih nacija posvećena rodnoj ravnopravnosti i osnaživanju žena. Globalna pobornica za rodna pitanja, organizacija UN Women je osnovana kako bi ubrzala progres ka ostvarivanju potreba žena i devojčica širom sveta.

http://www.unwomen.org

 

 

 

 

Savet Evrope

https://www.coe.int/web/portal/home

 

 

 

 

 

 

Britanska Ambasada Beograd  www.gov.uk/fcdo

 

Morph Networks je outsourcing kompanija, osnovana 2015. godine u Beogradu. Trenutno pokrivamo veći deo američkog tržišta, a u našim kancelarijama nalazi se 126 osoba.

Od samog početka, osnovna ideja kompanije je briga prema čoveku, kako prema svojim zaposlenima, tako i prema onima kojima je to najviše potrebno.

https://www.morphnetworks.com/

 

 

 

 

 

 

Save the Children je vodeća svetska nezavisna organizacija za decu. Mi radimo u 120 zemalja. Mi spasavamo dečije živote; borimo se za njihova prava; pomažemo im da ostvare svoje potencijale.

http://www.savethechildren.net

 

 

 

 

UNODC je globalni lider u borbi protiv narkotika i međunarodnog kriminala. Osnovana 1997. godine, spajanjem Programa kontrole droga UN-a i Centra za prevenciju međunarodnog kriminala, UNODC deluje u svim regionima sveta, putem razgranate mreže terenskih kancelarija. UNODC se oslanja na dobrovoljne priloge, pretežno od strane vlada, za 90% svog budžeta.

http://www.unodc.org/unodc/human-trafficking-fund.html

 

 

 

Ministère des Affaires étrangères et du Développement international
La République française

http://www.diplomatie.gouv.fr/en/

 

 

 

 

The International Rescue Committee (IRC) odgovara na najgore humanitarne krize i pomaže ljudima da prežive i ponovo izgrade svoje živote. IRC radi u preko 40 zemalja i 25 američkih gradova na izgradnji bezbednosti, dostojanstva i nade.

 

http://www.rescue.org/

 

 

 

 

 

 

 

  UNFPA: Organizacija koja se zalaže za svet u kome je svaka trudnoća željena, svaki porodjaj siguran i gde je potencijal svake mlade osobe      ispunjen.

  http://www.unfpa.org/

 

 

 

 

 

DONATORI I PARTNERI U PRETHODNOM PERIODU

 

 

Schüler Helfen Leben je najveća nemačka humanitarna organizacija kojom rukovode mladi i koja u sedam zemalja severoistočne Evrope radi sa mladima na polju obrazovanja.

Od 1998. godine, Schüler Helfen Leben organizuje Dan socijalne podrške 9. jula, i to je najveća kampanja mladih u Nemačkoj kada učenici na jedan dan školsko okruženje zamene poslovnim i kroz to prikupljanju sredstva za ostvarenje svog cilja a to je da mladi ljudi na Balkanu uživaju jednak pristup obrazovanju, žive život bez siromaštva i diskriminacije, i aktivno se angažuju za korist svog društva.

Takođe, Schüler Helfen Leben podržava organizacije civilnog društva i na jedinstven način vrši odabir projekata tako što se 250 studenata iz škola učesnica sastaju da bi odlučili koji će novi projekat biti finansiran.

 

 

 

 

 

 

 

 

Oxfam je međunarodna konfederacija od 17 organizacijakoje rade u oko 94 zemalja širom sveta sa ciljem da pronađu rešenja za siromaštvo i šta smatra nepravdom širom sveta.

https://www.oxfam.org/

 

 

 

 

 

Start Network je transformativna humanitarna mreža vodećih međunarodnih NVO, koje rade zajedno na povezivanju ljudi u krizi sa najboljim mogućim rešenjima.

http://www.start-network.org/

 

 

Kao međunarodna organizacija za saradnju na polju održivog razvoja i sa aktivnostima širom planete, Deutsche Gesellschaft für Internationale Zusammenarbeit (GIZ) GmbH podržava napore Nemačke vlade u dostizanju ciljeva svoje razvojne politike nudeći održiva i trajna rešenja za politički, ekonomski, ekološki i društveni razvoj u globalizovanom svetu. Radeći u često teškim uslovima, GIZ promoviše složene procese društvenih reformi. Osnovni cilj rada GIZ-a je poboljšanje uslova za život ljudi na održivoj osnovi.

http://zamislizivot.org/giz/

 

Trag fondacija je domaća fondacija čiji je cilj podsticanje aktivnog uključivanja građana i građanki u društvene promene u Srbiji.

www.tragfondacija.org/

 

 

 

 

 

 

 

Fondacija za otvoreno društvo je nevladina, nepolitička i neprofitna organizacija koja razvija i podržava projekte i aktivnosti usmerene na razvoj demokratske kulture, otvorenosti, uvažavanja različitosti, punog poštovanja ljudskih prava svih i na promovisanje principa vladavine prava, dobrog upravljanja i odgovornosti i učešća građana u javnim poslovima, a u cilju stvaranja pretpostavki za održivi razvoj demokratskog i otvorenog društva u Srbiji.
www.fosserbia.org

 

 

 

GFC radi na unapređenju dostojanstva dece širom sveta. Njihova misija se zasniva na davanju malih donacija inovativnim organizacijama u lokalnim zajednicama i koje rade sa decom koja su danas u svetu najnezaštićenija, i pritom koriste moć dečijih knjiga, filmova i dokumentarne fotografije, a radi promocije globalnog razumevanja.

http://www.globalfundforchildren.org

 

 

Hyatt hotelska korporacija, sa sedištem u Čikagu, je vodeća globalna ugostiteljska kompanija, ponosna na to što od početka čini da se gosti osećaju i više nego dobrodošlo. Od 31. marta 2014. godine, svetski portfolio kompanije sastoji se od 554 poseda u 47 zemalja. Hyatt Regency Beograd, kao deo osnovnog brenda, naširoko je poznat po tradiciji inovacija razvijanoj tokom četvrt veka sa misijom da obezbede autentično gostoprimstvo tako što prave razliku u životima ljudi sa kojima se sreću svakoga dana.

http://hyattregencybeograd.rs

 

 

 

 

 

IOM je vodeća međunarodna organizacija za migracije posvećena principu da od humane i uređene migracije koristi imaju i migranti i društvo.

http://www.iom.int/jahia/jsp/index.jsp

 

 

 

 

 

Fondacija King Baudouin je nezavisna, pluralistička organizacija koja deluje kako u Belgiji tako i na evropskom i međunarodnom nivou. Naše delovanje se zasniva na trajnoj promociji opšte pravde, demokratije i poštovanja različitosti. Fondacija je osnovana 1976. u trenutku kada je kralj Boduin obeležavao 25 godina na prestolu.

http://www.kbs-frb.be/index.aspx?langtype=1033

 

 

 

 

Kancelariju za saradnju sa civilnim drustvom Vlade Republike Srbije
http://civilnodrustvo.gov.rs/

 

 

 

 

 

Ministarstvo rada i socijalne politike
www.minrzs.gov.rs

 

 

Sa 56 zemalja iz Evrope, Centralne Azije i Severne Amerike, OEBS predstavlja u svetu najveću regionalnu organizaciju za bezbednost. On nudi prostor za političke pregovore i donošenje odluka u oblastima ranog upozoravanja, prevencije sukoba, upravljanja krizom i post-konfliktim oporavkom, i sprovodi političke odluke država članica kroz svoju jedinstvenu mrežu misija na terenu.

www.osce.org/serbia

 

 

 

Švajcarska pomaže tranziciju Srbije kroz bilateralnu saradnju još od 1991. godine, u ukupnom iznosu od više od 300 miliona švajcarskih franaka uz godišnje ulaganje od 15 miliona švajcarskih franaka.

Saradnja Švajcarske sa Srbijom prati smernice Strategije saradnje sa Srbijom 2010-2013 (Cooperation Strategy Serbia 2010 - 2013), koja je formulisana sa glavnim švajcarskim partnerima u Srbiji. Sveukupni cilj strategije je da podrži napore Srbije u evropskim integracijama doprinoseći (1) socijalnom uključivanju i smanjenju siromaštva, kao i (2) povećanju konkurentnosti privrede Srbije. Četiri ključna domena saradnje su: ekonomski razvoj, vladavina prava i demokratija, obrazovanje i energetska efikasnost i obnovljiva energija.
Švajcarska takođe podržava regionalne programe i finansira male lokalne projekte. Shvatajući značaj migracija na zapadnom Balkanu, Švajcarska u tom pogledu podržava partnerske odnose u regionu putem operativnih programa koje realizuje SDC. Saradnja se odvija preko dve savezne agencije: Švajcarske agencije za razvoj i saradnju (SDC) pri Saveznom ministarstvu za inostrane poslove i Državnog sekretarijata za privredu (SECO) pri Saveznom ministarstvu za privredu.
Švajcarska kancelarija za saradnju u Srbiji, sa sedištem u Beogradu, zadužena je za nadgledanje svih aktivnosti ovog programa u zemlji.
http://www.swiss-cooperation.admin.ch/serbia/sr/Home

 

UN.GIFT Srbija je zajednički program UNHCR, UNDOC i IOM za borbu protiv trgovine ljudima.

www.ungiftserbia.org

 

 

Viasat Broadcasting (VB) je deo Modern Times Group (MTG), koja predstavlja međunarodnu grupu emitera zabavnih programa čije aktivnosti sežu na četiri kontinanta i tiču se besplatnih televizijskih programa, televizijskih programa uz pretplatu, radija i poslovanja vezanog za proizvodnju programskog sadržaja. VB-MTG s tim u vezi omogućava pristup besplatim TV kanalima, TV kanalima za koje se plaća pretplata, i koji su dostupni bilo preko Viasat satelitske mreže, bilo preko mreža drugih operatera, a takođe korišćenje TV sadržaja omogućava i na internetu. Kao akcionar MTG ima najveći udeo u CTC Media, vodećoj nezavisnoj televizijskoj kompaniji u Rusiji. MTG je kompanija koja je u porastu i čijim akcijama se trguje na Nasdaq OMX berzi u Stokholmu.
http://www.mtg.se/

 

Visoki komesarijat Ujedinjenih nacija za izbeglice (UNHCR) već više od 65 godina štiti prava i dobrobit izbeglica širom sveta.

www.unhcr.org

 

 

UUSC unapređuje ljudska prava kroz grassroots saradnju. U dvadesetak zemalja sveta, UUSC radi na negovanju socijalne pravde i stvaranju sveta bet opresije. Inovativni pristup i merljivi rezultati organizacije vezani za promociju ekonomske pravde, jačanje ekološke pravde i taštite prava u riziku, zasnovani su na verovanju da svi ljudi imaju inherentnu moć, dostojanstvo i prava.

http://www.uusc.org/

 

 

 

 

 

 

Konrad-Adenauer-Stiftung (KAS)

http://www.kas.de