Strategije i akcioni planovi

Nacionalna strategija za poboljsanje polozaja zena i unapredjivanje rodne ravnopravnosti
Strategija za borbu protiv trgovine ljudima u RS
Strategija reintegracije povratnika po osnovu sporazuma o readmisiji
Nacionalna strategija za resavanje pitanja izbeglica i interno raseljenih lica 2011-2012
Nacionalna strategija za prevenciju i zastitu dece od nasilja
Strategija razvoja obrazovanja odraslih
Startegija za unapređenje položaja Roma u Republici Srbiji
Strategija za smanjivanje siromastva
Nacionalni plan akcije za borbu protiv trgovine ljudima za period od 2009. do 2011. godine