Istrazivanje i studije

Pored pružanja direktne pomoći žrtvama, kao posebnu programsku celinu organizuje i treninge i edukacije za profesionalce iz različitih oblasti kako bi se osnažili institucije i organizacija za pružanje adekvatne podrške identifikovanim žrtvama trgovine ljudima. U sklopu procesa jačanja kapaciteta institucija i kreiranja politike u ovoj oblasti, Atina učestvuje i u programima istraživanja i analiza fenomena trgovine ljudima, kao i formulisanja mogućih mehanizama i politika dobrih praksi u oblasti socijalnog uključivanja.

Od osnivanja NVO Atina je objavila niz istraživanja, studija koje su se bavile ne samo fenomenom trgovine ljudima, već i socijalnim uključivanjem, antidiskriminacijom. “Deca u pokretu – položaj i programi podrške i zaštite dece u pokretu u Republici Srbiji”, “Nacionalni mehanizam upućivanja žrtava trgovine ljudima”, Socijalna inkluzija žrtava trgovine ljudima”, “Zaštita žrtava i prevencija trgovine ljudima” su samo neke od njih. 
 

Publikacije, studije, istraživanja koje je spovela i objavila NVO Atina možete čitati na strani http://www.atina.org.rs/publikacije.html