Jačanje kapaciteta institucija/organizacije

Radi unapređenja svog ukupnog rada, pokrentuih i planiranih programa kao i njihovih krajnjih ciljeva koji se tiču osnaživanja i uspešne socijalne inkluzije žrtava trgovine ljudima i drugih oblika nasilja, NVO Atina takođe preduzima korake na jačanju svojih kapactiteta.

S obzirom da je za uspešnu borbu protiv trgovine ljudima nephodno angažovanje i drugih institucija i organizacija u Republici Srbiji, potrebno je ojačati i njihove kapacitete i s tim u vezi NVO Atina aktivno zagovara i učestvuje u aktivnostima kojima je to za cilj, o čemu detaljnija objašnjenja možete naći ovde.