Saopstenje povodom obeležavanja 18. oktobra Evropskog dana borbe protiv trgovine ljudima

<p><strong>Kako Srbija obeležava Dan borbe protiv trgovine ljudima?</strong><span style="color:rgb(0, 0, 0); font-family:verdana,geneva,sans-serife; font-size:12px">&nbsp;</span><br />
<br />
<span style="color:rgb(0, 0, 0); font-family:verdana,geneva,sans-serife; font-size:12px">Danas je Dan borbe protiv trgovine ljudima koji Evropska unija obeležava osmu godinu za redom, a kome se u Srbiji, zemlji kadidatu za članstvo u EU, ne posvećuje dovoljno pažnje. U prilog tome govori i činjenica da je jedino Sklonište za žrtve trgovine ljudima u našoj zemlji, a koje vodi NVO Atina, za 10 godina postojanja bilo samo jednom podržano i finansirano od strane države u periodu od šest meseci.</span><br />
<br />
<span style="color:rgb(0, 0, 0); font-family:verdana,geneva,sans-serife; font-size:12px">Naša zemlja se suočava sa teškim izazovima u ključnim aspektima podrške žrtvama trgovine ljudima. Zastareli institucionalni mehanizmi u Srbiji čine da žrtve ostanu isključene iz društva, ranljive i u riziku od ponovne viktimizacije. Na ovaj način su i porodice žrtava ugrožene, a preživljene traume se potom negativno odražavaju i na njihovu decu. To zatim proizvodi šire posledice po društvo i doprinosi porastu siromaštva, socijalne distance i nasilja.</span><br />
<br />
<span style="color:rgb(0, 0, 0); font-family:verdana,geneva,sans-serife; font-size:12px">Srbija još uvek nije izgradila adekvatne mehanizme prepoznavanja žrtvava trgovine ljudima, što je posebno teško u slučajevima radne eskloatacije. Takođe, kapaciteti za pružanje direktne pomoći žrtvama su u velikoj meri ograničeni i ne odgovaraju realnim potrebama ove ugožene grupe. Pritom, Srbija još uvek nije razvila modele podrške najbitnijem aspektu rada sa žrtvama: njihovoj reintegraciji, odnosno ponovnom uključivanju u društvo i omogućavanju žrtvama da započnu samostalan život.&nbsp;</span><br />
<br />
<span style="color:rgb(0, 0, 0); font-family:verdana,geneva,sans-serife; font-size:12px">Ovaj težak posao danas obavljaju u najvećoj meri organizacije civilnog društva. Tokom proteklih 10 godina, Atina je sistematski radila na obezbeđivanju pravne i zdravstvene podrške, bezbednog smeštaja, hrane, psihološke pomoći, pribavljanju dokumenata, upisu u škole, pronalaženju posla, ali pre svega u prevazilaženju trauma koje su žrtve trgovine ljudima preživele.&nbsp;</span><br />
<br />
<span style="color:rgb(0, 0, 0); font-family:verdana,geneva,sans-serife; font-size:12px">Od svih korisnica našeg programa podrške, 90% njih su bile na evidenciji centara za socijalni rad pre nego što su postale žrtve trgovine ljudima; 75% njih su prethodno imale iskustvo nasilja nasilja; 50% su deca, prosečnog uzrasta od 14 godina; a sve one u proseku provedu četiri godine u uslovima prisilnog rada, zlostavljanja i zatočeništva, pre upućivanja na naše programe.&nbsp;</span><br />
<br />
<span style="color:rgb(0, 0, 0); font-family:verdana,geneva,sans-serife; font-size:12px">Na današnji dan želimo da podsetimo javnost na ovu verovatno najugroženiju populaciju ljudi koji žive među nama. Takođe, želimo da podsetimo nadležne u Republici Srbiji da, po uzoru na uspešne primere zemalja članica EU, ulože dodatni napor u obezbeđivanje sredstava za rad programa koji pomažu žrtvama da započnu bezbedan i dostojanstven život.</span></p>

<p><span style="color:rgb(0, 0, 0); font-family:verdana,geneva,sans-serife; font-size:12px">Osoba za kontakt: Marijana Savić, direktorka</span><br />
<span style="color:rgb(0, 0, 0); font-family:verdana,geneva,sans-serife; font-size:12px">Mejl:&nbsp;</span><a href="mailto:marijana.savic@atina.org.rs" style="color: rgb(200, 15, 15); text-decoration: none; font-family: Verdana, Geneva, sans-serife; font-size: 12px; line-height: normal; text-align: justify;">marijana.savic@atina.org.rs</a><span style="color:rgb(0, 0, 0); font-family:verdana,geneva,sans-serife; font-size:12px">&nbsp;</span><br />
<strong>Atina</strong><span style="color:rgb(0, 0, 0); font-family:verdana,geneva,sans-serife; font-size:12px">&nbsp;– Udruženje za borbu protiv trgovine ljudima i svih oblika nasilja nad ženama</span></p>