Sinergija zlata vredna

Sinergija zlata vredna

Koleginice iz organizacije Save the Children iz Bosne i Hercegovine u studijskoj poseti organizaciji Atina

U okviru studijske posete koja je trajala od 2. do 4. marta 2022. godine, tri koleginice iz organizacije Save the Children iz Bosne i Hercegovine - Dalila Midžić, Melisa Grahić i Emina Mešić - posetile su tim organizacije Atina u Beogradu, kako bi razmenile izazove i obećavajuće prakse u okviru projekta “Pipi danas”. Organizacije Atina i Save the Children godinama unazad ulažu napore u cilju poboljšanja položaja “devojčica u pokretu”, naročito kroz pružanje direktne pomoći i podrške koja je prilagođena potrebama ove ranjive grupe.

U sklopu projekta “Pipi danas” sprovode se opsežne aktivnosti na sveobuhvatnoj podršci ovim devojčicama, usmerene na ostvarivanje njihovih prava, kao i zagovaračke aktivnosti sa fokusom na unapređenje njihovog položaja. Projekat podržava švedski Save the Children i on se oslanja na ideje koje je proklamovala najpoznatija književna junakinja švedske spisateljice Astrid Lindgren, devojčica Pipi Duga Čarapa. Studijska poseta organizovana je sa ciljem da se razmeni iskustvo i unaprede znanje i prakse koje se sprovode u obe zemlje.

Na samom početku posete, predstavljena je dosadašnja realizacija projekta “Pipi danas”, kao i uočeni izazovi, a ona je zatim nastavljena kroz širi korpus razmene iskustava, te konsultacije između timova organizacija Save the Children i Atina. Tim Save the Children-a svoje iskustvo temelji na ekstenzivnom radu sa “devojčicama u pokretu” na teritoriji gradova Bihaća i Tuzle u Bosni i Hercegovini, odnosno kantona u kojima se oni nalaze. Takođe, tim ove organizacije u prethodnom periodu imao je prilike da implementira projekat ”Pipi danas”, te da osmisli i sprovodi aktivnosti koje su imale za cilj da osnaže ove devojčice, kako bi mogle da preduzimaju različite aktivnosti i akcije kreirane po njihovoj meri.

Deo posete bio je posvećen i predstavljanju aktivnosti koje se trenutno sprovode sa devojčicama iz izbegličke i migrantske populacije i s tim u vezi, koleginice iz Bosne i Hercegovine istakle su primere dobre prakse participacije i integracije devojčica u pokretu u lokalnu zajednicu u toj zemlji. Koleginice iz Bosne govorile su o Savetodavnom telu koje čine “devojčice u pokretu”, koje će učestvovati u planiranju aktivnosti u prihvatnim centrima u Bosni i Hercegovini, sa idejom da razvijaju zagovarački potencijal ove grupe. Još jedan primer dobre prakse bio je Dan karijere koji je Save the Children organizovao na teritoriji Tuzle, i tom prilikom omogućio deci izbeglicama da posete brojne institucije, organizacije, fabrike i poslovne prostore, i upoznaju se sa različitim zanimanjima.

Dalje, u okviru ove posete, razgovaralo se i o situaciji na terenu, i istaknuta je komparativna praksa rada sa “devojčicama u pokretu” u izbegličkoj i migrantskoj populaciji, sa ciljem da se timovi međusobno infomišu o resursima, trendovima i izazovima u vezi sa kretanjem devojčica.

Koleginicama iz Bosne i Hercegovine predstavljene su aktivnosti koje organizacija Atina sprovodi u okviru projekta “Pipi danas”, a takođe i pristup u radu sa ženama i devojčicama sa iskustvom rodno zasnovanog nasilja. U okviru sesije na kojoj se o tome govorilo, pomenuti su i o izazovi na terenu, zatim drugačiji trendovi u dve države kada je zadržavanje izbeglica u pitanju, i podvučena je važnost međusektorske saradnje.

Na kraju prvog dana posete, govorilo se i o narednim koracima u okviru projekta, kao i mogućnosti čvršćeg povezivanja timova i bolje saradnje u slučajevima devojčica u pokretu u izbegličkoj i migrantskoj populaciji.

Zaključci prvog dana posete jesu da je potrebno uložiti dodatne napore u cilju umrežavanja sistema podrške koji funkcionišu na međudržavnom nivou, kako bi se na osnovu toga podigla i vidljivost aktivnosti i ukupnog rada organizacija u matičnim državama,  a osobe koje su preživele ili su u riziku od nasilja dobile neophodne informacije i podršku u svim zemljama na ruti.

Narednog, drugog dana posete, koleginice iz Bosne i Hercegovine su zajedno sa timom organizacije Atina imale priliku da posete centar za azil u Krnjači i prisustvuju radionici sa ženama i devojčicama iz izbegličke populacije koje tamo borave. U razgovoru sa ženama i devojčicama, one su imale priliku da predstave svoje aktivnosti, te da čuju nešto više o iskustvu žena i devojčica izbeglica i migrantkinja vezanom za njihov boravak u Srbiji, o viđenju usluga i dostupnih informacija, te o njihovim željama i planovima za budućnost. Radionica je ocenjenja kao vrlo uspešna i korisna, kako za same žene migrantkinje, tako i za obe organizacije koje rade na terenu.

Radionica u centru za azil u Krnjači

Po povratku iz centra za azil u Krnjači, koleginice iz BiH imale su priliku da se upoznaju sa radom drugih organizacija koje aktivno pružaju podršku izbeglicama i migrantima/kinjama u Republici Srbiji, te predstave i svoj rad. Ovaj susret bio je u isto vreme i radni ručak i on je upriličen u socijalnom preduzeću organizacije Atina, “Bagel Bejgl”. Susretu su prisustvovali predstavnici/ce Centra za kriznu politiku i reagovanje (CRPC), Centra za integraciju mladih (CIM), Praxis-a, Jezuitske službe za izbeglice (JRS) i Save the Children Srbija. Tokom ovog susreta, razgovaralo se i o drugim aktivnim programima, mogućnostima za unapređenje razmene i saradnje, povezivanju i umrežavanju, kao i izazovima u radu sa devojčicama u pokretu.

Radni ručak u Bagel Bejgl radnji

Na kraju celokupne posete, koleginice iz Bosne i Hercegovine su imale priliku da posete Reintegracioni centar organizacije Atine, te da prisustvuju sastanku Zagovaračke grupe žena migrantkinja i pripremi lokalne akcije povodom obeležavanja Međunarodnog dana žena, Ženskog marša 8. marta na ulicama Beograda. Nakon ovog sastanka razmatrana je mogućnost kreiranja Zagovaračke grupe devojčica i žena za teritoriju Bosne i Hercegovine, te su žene i devojčice koje trenutno borave u Srbiji sa koleginicama iz Bosne i Hercegovine podelile svoje impresije i ukazale na važnost participacije i aktivizma žena i devojčica migrantkinja i izbeglica.

Kao neki od glavnih zaključaka ove posete izdvojili su se: potreba za čvršćim povezivanjem timova u BiH i Srbiji u cilju rane identifikacije slučajeva rodno zasnovanog nasilja, zatim razmena metodologija radionica namenjenih devojčicama i devojkama iz izbegličke i migrantske populacije, povezivanje timova i zajednički rad na budućim obukama i treninzima, te na podizanju kapaciteta organizacija, kao i povezivanje timova u cilju daljeg razvoja vršnjačkih i zagovaračkih grupa. Sledeća studijska poseta u okviru projekta “Pipi danas” predviđena je za jun mesec 2022. godine, kada će tim Atine posetiti partnersku organizaciju Save the Children u Bihaću, u Bosni i Hercegovini.