Socijalno preduzetništvo kao sredstvo za ekonomsko osnaživanje žena

Sve fotografije nastale su zaslugom Marije Piroški

UG Atina je kroz seminar Socijalno preduzetništvo kao sredstvo za ekonomsko osnaživanje žena podržalo organizacije poput: UG Žena na prekretnici, Adre, BCM, Jastrebacke priča, ORD Bujanovac, da pokrenu svoje preduzetničke inicijative. Sam seminar je bio usmeren upravo na njih, na same žene preduzetnice da unaprede svoju ideju i posao, kao i da ga usklade sa postojećim tržišnim vrednostima. Glavni cilj seminara je da pruži odgovor na ključna pitanja i „know how“  koji mogu da reše nedoumice prilikom uspostavljanja strukture i sistema unutar budućih preduzeća. Fokus je bio usmeren na esencijalne korake osnivanja socijalnog preduzeća, definisanje ideje i predstavljanje (prodaju)  priče. Kroz interaktivan pristup i praktične vežbe su postavljani ciljevi, koraci, i planovi aktivnosti kako bi se realizovala ta ideja. Ono što je više puna naglašeno i što čini oskosnicu cele zamisli i ideje, ali i rukovođenja ovakvom pričom jeste neophodnost planiranja i kontinuiranog praćenja finansijskih troškova, ali i upravljanje prihodima i rashodima tokom samog procesa rada. Takođe su svim učesnicama i učesnicima davane smernice za apliciranje različitim fondovima koji pružaju finansijsku podršku za pokretanje preduzeća.Svakako je iz ugla tima UG Atina i Bagel Bejgl, bilo predivno videti kako su se razvijale ideje ali i artikulacija istih, osmišljavanje biznis modela, analiziranje postojeće situacije kao i večno traganje za idejama.Svesrdnu podršku celom tom procesu pružila je i koleginica Milica Čalija, osnivačica preduzeća „Andjeli".

Na samom treningu pominjan je i nedostatak pravnog okvira koji bi trebalo da reguliše i merenje uticaja socijalnog preduzetništva, jačanje partnerstava, unapređenje mogućnosti za izlazak na tržišta u inostranstvu, širenje mogućnosti za finansiranje na javnom i privatnom nivou i nastavak sprovođenja programa obuka budućih preduzetnika. S obzirom da socijalna preduzeća doprinose ostvarivanju važnih društvenih ciljeva kao što su povećanje zaposlenosti, socijalna inkluzija i inkluzivni razvoj neophodno je da se u Srbiji, po ugledu na evropske politike, usvoji sistemski pristup u njihovom osnaživanju. 

Atina је ponudila podršku i pomoć organizacijama koje su zainteresovane da pokrenu ili primene model razvijen u Bejglu kako bi one kasnije doprinele unapređenju položaja teško zapošljivih grupa žena i devojaka na tržištu rada.

Jednodnevni uvodni seminar organizovan je u Beogradu i koristio je kao platforma za razmenu iskustava i znanja između organizacija i nakon njegovog završetka i mapiranja daljih koraka neophodnih za promociju žena kao lidera u socijalnom preduzetništvu. Zajedno sa iskustvom vođenja socijalnog preduzeća, razmenjeno je dragoceno znanje koje može podržati napore organizacija u razmišljanju ili sprovođenju sličnih aktivnosti.

 

Ovaj tekst je nastao u okviru projekta “Ključni koraci ka rodnoj ravnopravnosti", koji sprovodi Agencija za rodnu ravnopravnost i osnaživanje žena (UN Women), uz finansijsku podršku Evropske unije. Stavovi u ovom tekstu pripadaju isključivo autorima i autorkama, i ne predstavljaju nužno stavove UN Women, Ujedinjenih nacija, ili bilo koje druge organizacije pod okriljem Ujedinjenih nacija. Projekat je deo inicijative za podršku ženskom preduzetništvu, ženama u ruralnim područjima, smanjenje diskriminacije na tržištu rada i prilikom zapošljavanja i podsticanje dijaloga o značaju ekonomskog osnaživanja žena i razmene znanja i informacija među ženama preduzetnicama.

 

NGO Atina