seksualna eksploatacija dece

Globalna studija o seksualnoj eksploataciji dece u turizmu

Objavljena je Globalna studija o seksualnoj eksploataciji dece u turizmu, koja je nastala kao rezultat dvogodišnjeg istraživanja na inicijativu ECPAT International i njihovih partnera. Eksperti i drugi akteri dali su svoj doprinos u izradi studije i predstavljaju različite sektore, uključujući i vladu, hotelsku/turističku industriju, i civilno društvo.

Tokom događaja koji je pratio objavljivanje, otkriveno je nekoliko zanimljivih činjenica i brojki iz same Studije:

·        27 miliona ljudi širom sveta trenutno se nalazi u ropstvu;

Serbian

Pages