sigurne kuce

Kojim uslugama podrške žrtve rodno zasnovanog nasilja treba da imaju pristup po Istanbulskoj konvenciji?

Kojim uslugama podrške žrtve rodno zasnovanog nasilja treba da imaju pristup po Istanbulskoj konvenciji?

Ilustracija: Facebook

Žrtve rodno zasnovanog nasilja treba da imaju pristup širokom spektru usluga, a ova obaveza je navedena i u Istanbulskoj konvenciji. Ali koje su tačno usluge u pitanju?

Serbian

Pages