Kreiranje politika i javno zastupanje

Trajni uticaj na donosioce odluka i promena određenih politika u oblasti borbe trgovine ljudima, kao i promena svesti opšte javnosti o ovom problemu, predstavljaju jedan od dugoročnih ciljeva NVO Atine.

Javno zastupanje i zagovaranje su osnovne aktivnosti koje se preduzimaju u tom smeru i NVO Atina njima posvećuje značajnu pažnju kroz sve svoje programe. Detaljno objašnjene razloge, vrste aktivnosti i korake koji se preduzimaju u cilju promene ili kreiranja politike, možete naći ovde.