Obećavajuće prakse u zaštiti žrtava trgovine ljudima za vreme kovid pandemije

Kovid pandemija pokazala je da život jedne devojke i žene, žrtve nasilja, po mnogo čemu podseća na permanentnu vanrednu situaciju. Mnoge od devojaka i žena sa ovim iskustvom, naročito žrtve trgovine ljudima, bile su i pre krize izazvane koronom socijalno izolovane. Sve one brige koje su ostali građani i građanke imali u kovidu, a koje su se odnosile na to da li će imati dovoljno hrane, posla, slobode, za žrtve trgovine ljudima su se nažalost i obistinile. Iskustvo organizacije “Atina” iz proteklog perioda pokazuje da je kovid pandemija ogolila mnoge druge probleme u našem društvu koje su se negativno odrazile i na žrtve trgovine ljudima, kojima inače manjka podrške da idu kroz život.

Jedan od projekata koji smo u to vreme sprovodile “Podrška inicijativama organizacija civilnog društva da pomognu i zaštite žrtve trgovine ljudima tokom COVID-19 pandemije”, a koji je podržao Savet Evrope, inspirisao nas je da na papir stavimo sve ono što smo živeli upravo tih dana. U ovoj publikaciji želele smo da pokažemo snagu žena i devojčica žrtava trgovine ljudima, koja je nadjačala sve uprkos nedaćama koje su ih zadesile. Zbog toga smo odlučile da ovom prilikom prikažemo obećavajuće prakse u pandemiji, na koje smo jako ponosne i iza kojih stoji dugotrajan, strpljiv i marljiv rad.

Želimo ovom prilikom i da se zahvalimo svim devojkama i ženama koje su podelile svoja dragocena iskustva sa nama. Takođe, veliko hvala koleginicama Oliveri Sekulić Šošdean i Tanji Dobrić Brankov na posvećenosti i trudu koji svakodnevno ulažu u svoj rad.

Tim organizacije “Atina”

Obećavajuće prakse u zaštiti žrtava trgovine ljudima za vreme kovid pandemije.