Od mira kod kuće do mira u svetu! - kampanja 16 dana aktivizma protiv nasilja nad ženama

NVO Atina se pridružuje obeležavanju kampanje "16 dana aktivizma protiv nasilja nad ženama" koja je započela 25. novembra Međunarodnim danom borbe protiv nasilja nad ženama a završava se 10. decembra Međunarodnim danom ljudskih prava. Kampanju obeležava  1,700 organizacija u preko 100 država sveta. Aktivnosti NVO Atina biće usmerene na podrku devojčicama, devojkama i ženama u izbegličkim kampovima, a sam početak akcije smo obeležile uličnom akcijom zajedno sa ostalim ženskim organizacijama.

Kampanja "16 dana" obuhvata nekoliko važnih međunarodna datuma koja povezuju žene, nasilje i ljudska prava:

25. novembar - Međunarodni dan borbe protiv nasilja nad ženama
1. decembar - Svetski dan borbe protiv AIDS-a
2. decembar - Međunarodni dan protiv ropstva
3. decembar - Međunarodni dan osoba sa invaliditetima
6. decembar - Godišnjica Montrealskog masakra
10. decembar - Međunarodni dan ljudskih prava

Ženske organizacije u Srbiji obeležavaju ovu kampanju više od 15 godine, i na žalost, iz godine u godinu, fokus kampanje je odgovornost institucija i društva u odgovoru na problem nasilja nad ženama. Posebno je zabrinjavajuća činjenica da se ne smanjuje broj žena ubijenih u partnerskom ili porodičnom nasilju, čak i u slučajevima kada se obraćaju nadležnim institucijama za pomoć.

Ove godine je Mreža Žene protiv nasilja, čiji je deo i NVO Atina, uputila konkretne zahteve  nadležnim institucijama kako bi se ženama obezbedilo pravo na slobodu, život i zaštitu od svih oblika nasilja.

Mreža Žene protiv nasilja traži da Ministarstvo unutrašnjih poslova obezbedi doslednu primenu liste za procenu rizika od stane svakog policijskog službenika koji postupa u slučajevima prijave nasilja, propisanu Posebnim protokolom o postupanju policijskih službenika u slučajevima nasilja nad ženama u porodici i partnerskim odnosima.
Zahtevamo da Ministarstvo pravde uvede za tužioce listu za procenu bezbednosnih rizika identičnu listi koju imaju policijski službenici, jer to doprinosi ujednačavanju podataka koji se moraju proveriti i poboljšava komunikaciju između dva organa koja tesno sarađuju u prvim momentima nakon prijave nasilja i dalje u istrazi.
Tražimo da Ministarstvo za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja proširi listu za procenu rizika koje koriste stručni radnici organa starateljstva i sudije koji sude u porodičnim sporovima i time obuhvati i rizike vezane za druge oblike nasilja, kao što su psihološko, nasilje niskog intenziteta koje može da eskalira i nasilje koje se čini preko dece ili zloupotrebom prava na viđanje dece.

 Mreža Žene protiv nasilja smatra da država mora da obezbedi i doslednu primenu drugih principa propisanih Opštim protokolom, ali i doslednu primenu svih relevantnih zakona u svakom pojedinačnom slučaju.   Podsećamo da je država Srbije pre tri godine ratifikovala Konvenciju Saveta Evrope o sprečavanju i borbi protiv nasilja prema ženama i nasilja u porodici, kojom se dodatno obavezala da će da spreči da do nasilja dođe, istraži svaki prijavljeni slučaj i kazni učinioce.

Ovde možete pogledati kalendar aktivnosti ostalih ženskih organizacija u Srbiji povodom kampanje, a sajt Oneworldsee.org donosi zanimljiv pregled aktivnosti u regiji.

Ove godine se obeležavanju kampanje pridružilo i Koordinaciono telo Vlade Srbije za rodnu ravnopravnost, a Skupština Srbije je usvojila Zakon o sprečavanju nasilja u porodici. U Beogradu će, tim povodom, u narednih 16 dana, simbolično narandžastom bojom biti osvetljeni znameniti objekti: zgrade Vlade, Skupština Srbije, Grada Beograda, Most na Adi, Pobednik...