16 dana aktivizma

U Srbiji čak 74 odsto devojčica žrtava nasilja nisu se nikome obratile za pomoć

U Srbiji čak 74 odsto devojčica žrtava nasilja nisu se nikome obratile

J. D.danas 14:25

Foto: Medija centar Beograd

U okviru globalne kampanje 16 dana aktivizma protiv nasilja nad ženama, „Mame su zakon“ i „Putevi edukacije“ organizovali su danas u Medija centru otvoreni razgovor o muškom nasilju nad devojčicama i ženama.

Serbian

Odgovor na sve učestalije digitalno nasilje nad ženama i devojčicama

Odgovor na sve učestalije digitalno nasilje nad ženama i devojčicama

Iako predstavljaju više od polovine svetske populacije, žene i devojčice širom sveta i dalje su u opasnosti da budu ubijene i izložene nasilju, zastrašivanju i uznemiravanju samo zbog toga što su žene. Nasilje nad ženama i devojčicama je rezultat intersekcionalnih oblika društvene, političke, ekonomske, rasne i  kulturološke diskriminacije kojoj su one svakodnevno izložene. 

Serbian

16 dana aktivizma sa ženama izbeglicama u Srbiji

U okviru kampanje „16 dana aktivizma“ NVO Atina, a uz podršku UNFPA - Populacionog fonda ujedinjenih nacija, je sprovela 5 radionice osnaživanja u Centru za azil u Krnjači za tražiteljke azila koje žive u tom Centru, kao i radionicu u svom Reintegracionom centru za tražiteljke azila koje se nalaze u programima pomoći i podrške NVO Atina. Tokom kampanje „16 dana aktivizma“ na radionicama kako u Centru za azil u Krnjači tako i Reintegracionom centru NVO A

Serbian

Od mira kod kuće do mira u svetu! - kampanja 16 dana aktivizma protiv nasilja nad ženama

NVO Atina se pridružuje obeležavanju kampanje "16 dana aktivizma protiv nasilja nad ženama" koja je započela 25. novembra Međunarodnim danom borbe protiv nasilja nad ženama a završava se 10. decembra Međunarodnim danom ljudskih prava. Kampanju obeležava  1,700 organizacija u preko 100 država sveta. Aktivnosti NVO Atina biće usmerene na podrku devojčicama, devojkama i ženama u izbegličkim kampovima, a sam početak akcije smo obeležile uličnom akcijom zajedno sa ostalim ženskim organizacijama.

Serbian