Četiri načina da sprečite seksualnu eksploataciju odbegle dece

Deca odbegla od kuće jedna su od populacija u najvećem riziku od seksualne eksploatacije. Nedavna studija o seksualnoj eksploataciji odbegle dece Univerziteta u Denveru otkrila je da je skoro 10% intervjuisane odbegle dece izjavilo da su pribegli učešću u komercijalnom seksu, ili bili prisiljeni na to, kako bi opstali na ulici. 

Pregledali smo studiju, i identifikovali četiri ključna razloga zbog kojih se odbegla omladina nalazi u toliko visokom riziku od seksualne eksploatacije, kao i moguće načine na koje možete da pomognete u borbi protiv svakog od njih. 
 

 1. Nedostatak hrane i resursa

  Kada deci nisu ispunjene osnovne potrebe kao što su hrana, smeštaj, ili nemaju druge životne namirnice, ona mogu da dospeju u veći rizik od onih koji zarađuju novac eksploatacijom mladih. Prema podacima Nacionalne službe za pomoć deci odbegloj od kuće, seksualna eksploatacija ove dece događa se u prvih 48 sati od napuštanja doma, u zamenu za zadovoljavanje osnovnih potreba.

  Jedan od načina da se ublaži rizik od seksualne eksploatacije odbegle dece izazvan nedostatkom hrane i skloništa je podrška banaka hrane, i skloništa za maloletne beskućnike. Nacionalna služba za pomoć odbegloj deci takođe je odličan izvor za one koji traže pomoć, kao i za one koji žele da je ponude.
   

 2. Istorija zlostavljanja

  Studija Univerziteta u Denveru pokazala je da je mnoštvo mladih napustilo svoje domove zbog nekog vida zlostavljanja, uključujući i seksualno zlostavljanje. Ista studija zaključuje da istorija zlostavljanja decu stavlja u viši rizik od daljeg seksualnog zlostavljanja. Rad na rešavanju pitanja zlostavljanja i bežanja od kuće važan je za smanjenje broja dece koja završe na ulici, u riziku od dečije eksploatacije.

  Torn je ponosan na partnerstvo sa nekoliko organizacija koje pomažu omladini odbegloj od kuće, kao što su Nacionalni Centar za nestalu i eksploatisanu decu (NCMEC), i GEMS Devojke, koja osnažuje devojke da izađu iz industrije komercijalnog seksa.
   

 3. Zloupotreba droge i alkohola

  Univerzitet u Denveru otkrio je da je hronična upotreba droge i alkohola u visokoj korelaciji sa seksualnom eksploatacijom, naročito komercijalnom seksualnom eksploatacijom od strane makroa. Studija je otkrila da su određene droge, kao što su krek, ekstazi, morfin, metamfetamin, i ketamin, u značajnijoj korelaciji sa komercijalnom seksualnom eksploatacijom.

  Obraćanje pažnje na zavisničko ponašanje ili upotrebu droge kod dece o kojoj brinete može da pomogne u sprečavanju dalje zloupotrebe i/ili bežanja od kuće. Više informacija o tome možete da saznate u našem postu o znakovima upozorenja za odbeglu decu i seksualnu eksploataciju dece.
   

 4. Loše mentalno zdravlje

  Studija je takođe povezala decu lošeg mentalnog zdravlja sa višim stopama komercijalne seksualne eksploatacije. Depresija i pokušaj samoubistva identifikovani su kao znakovi upozorenja na loše mentalno zdravlje i rizik za seksualnu eksploataciju.

  Mreža za podršku porodici NCMEC-a ima velike resurse na temu kako roditelji mogu identifikovati pokazatelje mentalnog zdravlja, i kako mogu da pomognu da se spreči seksualna eksploatacija dece. Više o mreži možete da saznate ovde.

BEFREE kratak tekstualni kod 

Tornov BEFREE kratak kod još jedan je resurs koji omogućava pojedincima da potraže pomoć ukoliko se nalaze u situaciji eksploatacije, ili su zabrinuti da se njima bliske osobe eksploatišu. Više o BEFREE kodu možete da pročitate ovde. 

Za NVO Atina text prevela Marija Pantelić 

Text u originalu možete pronaći ovde:
http://www.wearethorn.org/4-ways-to-prevent-sexual-exploitation-of-runaway-
children/?utm_source=facebook&utm_medium=organic&utm_campaign=blog