Čudni razlozi zbog kojih ženama nije dozvoljeno da nose pantalone

1799. godine, šef policije Pariza doneo je dekret: Svaka žena koja želi da nosi pantalone, mora tražiti posebnu dozvolu od policije. Ukoliko dama želi da se "oblači kao muškarac", mora da dobije odobrenje - to odobrenje je često zahtevalo i medicinsko opravdanje za otkrivanje nogu. 

Zakon je imao svoje korene u istom događaju iz kojeg je potekao veliki broj tadašnjih francuskih zakona: revoluciji. Pantalone označavaju ne samo podrazumevanu muškost; kao uobičajena uniforma običnog čoveka, one simbolizuje i uspon radničke klase protiv buržoazije. (Aristokratija je redovno nosila bluze, i pantalone do kolena poznate kao "gaćice", što je pobunjenicima dalo jedan od najdivnijih nadimaka u istoriji: "bezgaćani"). Žene pobunjenici, u to vreme, želele su pravo da nose pantalone kao i njihove muške kolege, objašnjava Pariski Dnevnik; zabrana nošenja pantalona za žene je, dakle, bila efikasan način da se one izbace iz redova revolucije - i da se , u osnovi, stave na svoje mesto. 

Zakon je istrajao čak i nakon što je, 1946. godine, u francuski Ustav dodat član koji navodi da “zakon garantuje ženama jednaka prava kao i muškarcima u svim oblastima”. Nakon toga, zakon se pretvorio u neku vrstu šale. Sve dok nije, na neki način, prestalo da bude smešno. 2010. godine, grupa poslanika Zelene Stranke iznela je predlog Skupštini da se ovaj zakon ukine (i da se, generalno, bori protiv ostalih aspekata francuske “pravosudne arheologije”). Pariska prefektura, predak tela koje je i donelo ovaj dekret, odgovorila je da, s obzirom na to da je zakon komično staromodan, nije vredno truda uklanjati ga iz knjiga. 

Za NVO Atina text prevela Marija Pantelić

Text u originalu možete pronaći ovde:
http://viralwomen.com/post/bizarre_reasons_for...