Šta dete čini ranjivim na dečiji seks trafiking?

Šta dete čini ranjivim na dečiji seks trafiking?

Starost je primarni faktor ranjivosti.

Devojčice mlađe od 13 godina i adolescentkinje su ranjivije na sračunate pristupe,
prevare i manipulaciju kojima se služe trgovci/makroi – 
niko od omladine nije izuzet od opasnosti postajanja žrtvom ovih taktika.

Trgovci ciljaju lokacije koje omladina često posećuje, kao što su škole, tržni centri, parkovi, autobuske stanice, skloništa i grupni domovi.
Mladi koji su pobegli od kuće, ili beskućnici,
kao i oni sa istorijom fizičkog i seksualnog zlostavljanja imaju povećan rizik od
postajanja žrtvama trgovine ljudima.

Za NVO Atina sa engleskog prevela Marija Pantelić

Više o tome možete čitati na sajtu: http://sharedhope.org/