Švajcarska vlada podržala NVO Atinu u odgovoru na izbegličku krizu

Tokom 2015. godine više od 700.000 ljudi je prošlo zemljama Zapadnog Balkana kako bi došli do Evrope i našli sklonište od rata. Od samog početka izbegličke  krize NVO Atina je svojim aktivnostima na terenu, ali i programima koje inače vodi – Sklonište za žrtve trgovine ljudima, dala svoj doprinos u pružanju žaštite najranjivijih među njima. Švajcarska vlada je podržala ove aktivnosti Atine kako bi dala što uspešniji odgovor i pružila zaštitu osobama koje su bile u situaciji trgovine ljudima ili preživele rodno zasnovano nasilje, kao i osobama koje su u povećanom riziku od istih – ženama koje putuje same ili sa decom i maloletnicima bez pratnje. Od juna 2015. godine pružana je na mesečnom nivou podrška u proseku za 5000 izbeglica na terenu, ali i za više od dvadeset osoba koje su uključene u Atinine programe i imaju dugotrajnu podršku. 

Više o podršci vlade Švajcarske možete pronaći na linku ispod.