Švedska kraljica dodelila nagradu organizaciji Atina

Švedska kraljica dodelila nagradu organizaciji Atina

Atina je dobitnica međunarodne nagrade Child 10 za rad na zaštiti dece i mladih žrtava seksualne eksploatacije

Na Evropski dan borbe protiv trgovine ljudima, organizacija Atina nagrađena je Child10 nagradom u Kraljevskoj palati u Stokholmu, u Švedskoj. Direktorki organizacije Atina, Marijani Savić, nagradu je dodelila Nj. V. kraljica Silvija od Švedske, kao priznanje za zalaganje na polju borbe protiv trgovine ljudima i drugih oblika seksualne eksploatacije dece i mladih. 

Marijana Savić je tom prilikom rekla da je velika čast za Atinu što je prepoznata kao organizacija koja pravi promene u životima žena i dece, zbog kojih postoji, kao i zbog zagovaranja za poštovanje prava žena i devojčica i borbe za pravedniji svet. Ova nagrada, dodala je, dolazi baš u vreme kada Atina obeležava 20 godina postojanja. ”Rad organizacije Atina vođen je potrebama žrtava trgovine ljudima, eksploatacije i rodno zasnovanog nasilja i kreiran je zajedno sa njima”. Zahvalivši se Nj.V. kraljici Silviji, njenoj fondaciji “Briga o deci”, organizaciji Child10 i svim ostalim partnerskim organizacijama, ona je poručila da “najveća zahvalnost dolazi od dece koju smo podržale, da dobiju šansu da ponovo budu deca kao što je to priželjkivala jedna naša 14-ogodišnja korisnica; da žive život bez nasilja i da konačno budu voljene, poštovane i zadovoljne u zajednicama u kojima žive”. 

Organizacija Atina je jedna od nagrađenih organizacija, odabranih između više od 130 nominovanih širom Evrope. Nagrađene članice Child10 za 2022. godinu su još: ACPE Francuska, APRAMP Španija, Center for Missing and Exploited Children Hrvatska, Child Focus Belgija, Gender Alternatives Foundation Bugarska, Network Against Human Trafficking Nemačka, Protect Children Finska, Society Ključ Slovenija, i Storasyster Švedska. “Organizacije koje su prepoznate, i koje danas primaju nagrade, rade u krajnje izazovnim okruženjima, u oblasti kojoj nedostaje resursa i koja često nije vidljiva usled prirode ovog krivičnog dela. U jeku pandemije i klimatske krize, ratova i konstantnih sukoba, deca su danas ranjivija nego ikada. Saradnja i efektna rešenja su, stoga, od najvećeg značaja za zaštitu dece i obezbeđivanje nesmetanog ostvarivanja njihovih prava. Uloga organizacija civilnog društva u zaštiti ranjive dece, kako u Švedskoj tako i u Evropi, je od presudnog značaja”, rekao je Jakob Flard, generalni sekretar Child10.

Trgovina decom predstavlja ozbiljnu pretnju u Evropi, ali i širom sveta. Prema podacima Saveta Evrope o trgovini ljudima, 66% identifikovanih žrtava na Zapadnom Balkanu su deca. U Srbiji je situacija slična po pitanju dece i mladih žrtava trgovine ljudima. Oni su na meti trgovaca ljudima radi seksualne i radne eksploatacije, a često su primoravani na prošnju ili vršenje krivičnih dela. Dosadašnja praksa pokazuje da su žrtve trgovine ljudima najčešće maloletne devojčice između 11 i 17 godina, kao i punoletne devojke do 30 godina starosti. Devojčice se često višestruko iskorišćavaju – i to u seksualne svrhe, svrhe radne eksploatacije, a ima i onih koje su iskorišćene kako bi se prinudno udale, ili u pornografske svrhe. Dečaci se takođe seksualno iskorišćavaju, iako je ustaljena predrasuda da takvih situacija nema. Trgovci ljudima su vešti u manipulisanju decom i njihovom kontrolisanju kroz kombinaciju obmana, laži, lažnih emocija, pretnji i nasilja, i zbog toga su neka deca posebno ugrožena.

Tokom svog dvadesetogodišnjeg rada u oblasti zaštite žrtava trgovine ljudima, organizacija Atina je primila Global Catalyst nagradu za doprinos radu sa decom žrtvama trgovine ljudima koju dodeljuje američki Globalni fond za decu, “Sa devojkama i za devojke” (With and For Girls Award) nagradu koju dodeljuje UK STARS Fondacija za doprinos unapređenju položaja devojaka i žena, žrtava trgovine ljudima i drugih oblika rodno zasnovanog nasilja, WE Empower UN SDG nagradu za unapređivanje ciljeva održivog razvoja i poboljšanje položaja žena i devojčica u našem društvu i globalno, kao i Hyatt Thrive Leadership nagradu.

Za više informacija, možete se obratiti Andrijani Radoičić Nedeljković putem mejla andrijana.radoicic@atina.org.rs ili telefona +381640297424.
 

Fotografije: Emil Nordin