Žrtva nikad nije kriva za pretrpljeno nasilje

 

Da li ste znali da...

  • 78% devojaka ne smatra da su jednako bezbedne u digitalnom prostoru kao i mladići?
  • je 53% devojaka doživelo ili poznaje vršnjakinju koja je doživela nasilje u digitalnom prostoru?
  • 53% ispitanica smatra da devojke nisu krive za nasilje koje im se dešava?
  • bi 81,1% devojaka o iskustvu nasilja u digitalnom okruženju razgovaralo sa osobom od poverenja, dok bi svega 10% njih situaciju nasilja prijavilo nadležnim institucijama?

Važno je da razumemo da...

  • je digitalno nasilje JEDNAKO stvarno KAO I NASILJE U FIZIČKOM PROSTORU i da ostavlja nesagledive  posledice po žrtvu; 
  • nasilje i zloupotrebe u digitalnom okruženju moramo prepoznati kako bismo adekvatno reagovali na njih;
  • fizički i digitalni prostori moraju biti sigurni za sve, a nasilje se ne može zaustaviti povlačenjem žrtve i brisanjem naloga na društvenoj mreži, već adekvatnom reakcijom institucija;

Žrtva nikada nije kriva za pretrpljeno nasilje!

 

Podaci pred vama deo su nalaza istraživanja o rodno zasnovanom nasilju u digitalnom prostoru pod nazivom „Ispred ekrana“ koje je Udruženje građana „Atina“ sprovelo u prvoj polovini 2022. godine u okviru projekta Sa devojkama i za devojke – Podrška lokalnim kancelarijama za mlade u podizanju svesti o rodnoj ravnopravnosti, kao deo zajedničkog projekta „Integrisani odgovor na nasilje nad ženama i devojčicama III“ koji sprovode UNICEF, UN Women, UNFPA i UNDP u partnerstvu sa Vladom Republike Srbije, na čelu sa Koordinacionim telom za rodnu ravnopravnost, uz podršku Vlade Švedske.

U istraživanju su učešće uzele 624 devojke uzrasta 18 i 19 godina iz 24 srednje škole iz Beograda, Niša i Subotice.

Celo istraživanje dostupno je na sledećem linku:

http://atina.org.rs/sites/default/files/Ispred%20ekrana%20sa%20koricom.pdf

Liflet je moguće preuzeti putem linka: