„Partnerstvom u borbi protiv trgovine ljudima i svih oblika rodno-zasnovanog nasilja“

„Partnerstvom u borbi protiv trgovine ljudima i svih oblika rodno-zasnovanog nasilja“

Udruženje Atina je u saradnji i uz podršku Stalne misije Francuske u Ujedinjenim nacijama i drugih Internacionalnih organizacija sa predstavništvom u Beču, osmislilo i pokrenulo projekat „Odgovor na trgovinu ljudima i rodno zasnovano nasilje među azilantskom i izbegličkom populacijom u Republici Srbiji“. U sklopu tog projekta održana je konferencija „Partnerstvom u borbi protiv trgovine ljudima i svih oblika rodno-zasnovanog nasilja“ 12. juna 2018. godine, u Francuskoj Ambasadi u Beogradu.

Na skupu su govorili Frederik Mondoloni, njegova ekselencija ambasador Republike Francuske u  Srbiji, Gordana Stevanović, zamenica zaštitnika građan, Ljiljana Lončar, viša savetnica u Koordinacionom telu za rodnu ravnopravnost Vlade Republike Srbije i Marijana Savić, direktorka Udruženja „Atina“. Glavna okosnica skupa bila su zajednički napori za iskorenjavanjem neravopravnosti, nejednakosti i nasilja. Konferenciji je prisustvovalo preko 50 profesionalki i profesionalaca iz organizacija civilnog društva, međunarodnih organizacija i državnih insitucija iz Beograda, Šida, Sremske Mitrovice, Vranja, Bujanovca i Preševa.

Sama konferencija sastojala se iz dva panela. Na prvom je svim prisutnima bio predočen francuski odgovor na problem prostitucije i time su posebno bavili Karolin Šarpentje, regionalna ekspertkinja za suzbijanje trgovine ljudima Stalne misije Francuske pri Ujedinjenim nacijama i drugim međunarodnim organizacijama u Beču, kao i Fransoa Rok, direktor NVO „ ACJE91“ i Aleksandra Gužen, pravnica u NVO „ ACJE91“.  Oni su predstavili francuski zakon o sprečavanju prostitucije, koji ne dozvoljava kupovinu seksa. A.C.J.E.91 je radio sa Ministarstvom Pravde na izradi nacrta tog zakona kojim se kriminalizuje kupovina seksualnih usluga. Ovaj zakon je značajan jer: (1) tretira žene u prostituciji kao žrtve rodno zasnovanog nasilja, i (2) uvodi kažnjavanje kupaca seksualnih usluga. Zakon takođe navodi da tužioci mogu naložiti kupcima seksualnih usluga da učestvuju u obukama koje sprovode nevladine organizacije a koje ih informišu o razlozima iz kojih se mora iskoreniti kupovina seksualnih usluga, i zašto je to degradirajuće za žrtve.

A.C.J.E.91 je NVO koja je angažovana od strane francuskog Ministarstva Pravde na promeni stavova prema prostituciji i rodno zasnovanom nasilju, sa ciljem njihovog iskorenjivanja iz francuskog društva. A.C.J.E.91 na edukaciji kupaca seksualnih usluga i počiniocima rodno zasnovanog nasilja, kako bi ih obrazovala o štetnim efektima prostitucije i zakonima kojima su takve aktivnosti zabranjene. Prostitucija predstavlja problem u Esonu, gde su u najvećoj meri žrtve trafikovane iz Istočne Evrope. A.C.J.E.91 je već uspeo da umanji broj kupaca seksualnih usluga i podstakne žrtve da prijavljuju krivična dela i traže pomoć.

A.C.J.E.91 radi na eliminaciji rodno zasnovanog nasilja putem zakonskih mera i psihosocijalnih intervencija. Fokus je na promeni stavova i postupaka muškaraca, jer su oni najčešće počinioci rodno zasnovanog nasilja, te se prostituciji može stati na put samo ukoliko oni prestanu da kupuju seksualne usluge. „Mi verujemo da je moguće promeniti tu situaciju, kako kažnjavanjem kupaca seksualnih usluga, tako i promenom njihovih stavova prema prostituciji putem edukacije i obuka“ kazali su iu NVO A.C.J.E.91. Njihov direktor je na pitanje da li veruje u taj zakon, rekao da shvata da on ima svoje lošije i bolje strane, ali i da je svestan da će svako dete u Francuskoj od 2016. godine rodilo znajući da je prostitucija ne samo zakonom zabranjena već i da je štetna po žene i uopšte bilo koje društvo.

Posebno su istakli rezultate sprovodjenja zakona a to je pored umanjenja broja kupaca seksualnih usluga, pruža se mogućnost da žrtve potraže pomoć, društvene promene uključuju više zvaničnih radnih grupa i nevladinih organizacija koje pomažu samim žrtvama, i uvode se edukacije u školama o rodnoj ravnopravnosti i štetnosti iskorišćavanja žena.

U drugom panelu prezentacija Prof. dr Slađana Jovanović kao i Radmila Dragičević Dičić, autorke analize „Odgovor na trgovinu ljudima i rodno zasnovano nasilje nad migrantskom i izbegličkom populacijom u Republici Srbiji“ prezentovale su nalaze ovog istraživanja, koje će se publikovati u julu mesecu 2018. godine.

Fotografije sa događaja možete pogledati putem linka: https://www.facebook.com/pg/NGOAtina/photos/?tab=album&album_id=10753254...

Novinski članci koji su pratili događaj mogu se pronaći putem linkova:

http://balkans.aljazeera.net/vijesti/svaka-treca-zena-u-srbiji-zrtva-fizickog-nasilja

https://beta.rs/vesti/drustvo-migranti/91497-rodno-zasnovano-nasilje-nad-migrantima-i-dalje-veliki-problem

http://www.tanjug.rs/full-view.aspx?izb=412767

http://www.tanjug.rs/multimedia.aspx?izb=f&&GalID=356245