16 dana aktivizma 2015.

Od 25. novembra, Međunarodnog dana borbe protiv nasilja nad ženama, do 10. decembra, Međunarodnog dana ljudskih prava, kampanja “16 dana aktivizma protiv rodno zasnovanog nasilja” predstavlja vreme da se podstakne akcija za okončanje nasilja nad ženama i devojčicama širom sveta. Međunarodnu kampanju pokrenuo je 1991. godine prvi Institut za globalno liderstvo žena, kojim koordinira Centar za globalno liderstvo žena.

Ove 2015. godine obeležava se 20. godišnjica Pekinške deklaracije i Platforme za akciju, najprogresivnijeg puta ka rodnoj ravnopravnosti. Svetski lideri sastali su se u martu na 59. zasedanju Komisije Ujedinjenih nacija o statusu žena, i u septembru na 70. zasedanju Generalne skupštine Ujedinjenih nacija, kako bi razmotrili ostvareni napredak i obavezali se na preduzimanje akcija kojima bi se premostio jaz koji trenutno sputava žene i devojke. Ove godine, nova Agenda održivog razvoja, koja po prvi put uključuje specifične mete i indikatore o zaustavljanju nasilja nad ženama, zamenila je Milenijumske razvojne ciljeve.

Ove godine, kampanja Generalnog sekretara Ujedinjenih nacija UNiTE, za okončanje nasilja nad ženama, poziva vas da “Obojite svet u narandžasto: Okončajmo nasilje nad ženama i devojčicama” . Pridružite se UNiTE kampanji, i organizujte “Narandžasta događanja” između 25. novembra i 10. decembra 2015. godine. 

Pridružite nam se! Podelite svoje fotografije, poruke i video snimke u kojima pokazujete kako bojite svet u narandžasto na facebook.com/SayNO.UNiTE i twitter.com/SayNO_UNiTE koristeći hešteg #orangetheworld. Za više informacija o ovoj akciji, pogledajte poster i preuzmite priručnik.

 

Za NVO Atina text prevela Marija Pantelić

Tekst u originalu možete pronaći ovde: http://www.unwomen.org/en/what-we-do/ending-violence-against-women/take-action/16-days-of-activism