Atina deo trećeg po redu OEBS simulacionog treninga na temu borbe protiv trgovine ljudima

<p>Treći OEBS-ov simulacioni trening o borbi protiv trgovine ljudima duž migracionih ruta održan je u Centru izvrsnosti za stabilnost policijskih jedinica (CoESPU) u Italiji. Šezdeset šest praktikanata na polju borbe protiv trgovine ljudima, iz 30 OEBS država učesnica i tri partnera za kooperaciju, unapredili su svoje znanje o indikatorima za identifikaciju osoba u situaciji trgovine ljudima među mešovitim grupama migranata.&nbsp;Učesnici su takođe vežbali kako da konkretno primene multiagencijski pristup zasnovan na poštovanju ljudskih prava prilikom istrage slučajeva trgovine i pružanja pomoći žrtvama.</p>

<p>Fokus prvog dana treninga bio je na teoretskim, metodološkim i tehničkim pitanjima vezanim za borbu protiv trgovine ljudima u kontekstu mešovitih migracija, dok su preostala četiri dana bila posvećena vežbi simulacije slučajeva seksualne i radne eksploatacije među migrantima, uključujući i decu žrtve. Tokom vežbi simulacije, učesnici su unapređivali svoje veštine u obraćanju pažnje na efikasnost istrage i krivičnog gonjenja sa jedne strane, i zaštite ljudskih prava kroz pristup orijentisan na žrtvu sa druge strane. Važan cilj vežbi bilo je i promovisanje upotrebe finansijskih istraga.</p>

<p>“Ovo je jedinstven format koji, po mojim saznanjima, nikada do sada nije bio primenjen u tako velikom obimu, i sa toliko dalekosežnim opsegom”, rekla je Madina Jarbusinova, specijalna predstavnica OEBS-a i koordinatorka za borbu protiv trgovine ljudima. “Poboljšane sinergije između državnih institucija i nevladinih organizacija od ključne su važnosti za ublažavanje uticaja trenutne migrantske krize na ranjive pojedince.”</p>

<p>Na osnovu lekcija naučenih tokom prve i druge simulacije, koje su održane u novembru 2016. godine i junu 2017. godine, i na osnovu povratnih informacija od učesnika, eksperata i posmatrača, ova treća vežba obuhvatila je i produženo vreme za simulaciju i debrifing. Pored finansijskih istražitelja, kriminalističkih istražitelja, inspektora rada, tužilaca, predstavnika NVO, pružalaca socijalnih usluga, advokata i kulturnih medijatora, dvojica novinara su takođe pozvani na trening. Dodatna novina je bila i uključivanje veza u scenariju između terorističkih grupa i organizacija za trgovinu ljudima.</p>

<p>Predstavnica Atine, Zorana Parezanović, učestvovala je na treningu-simulaciji, kao deo NVO “Right and future“, u ulozi NVO ekspertkinje za pomoć i socijalnu inkluziju.</p>

<p>Ovaj trening je deo projekta koji ima za cilj da unapredi kapacitete zainteresovanih OEBS država učesnica i partnera za saradnju, kako bi efikasno istraživali i procesuirali trgovinu ljudima, i pravovremeno identifikovali osobe u situaciji trgovine duž migracionih ruta, promovisanjem multiagencijskog pristupa zasnovanog na poštovanju ljudskih prava. Osam država donatora finansiraju ovaj projekat: Austrija, Andora, Francuska, Nemačka, Mađarska, Italija, Monako i Švajcarska. Takođe, petnaest partnera doprinose implementaciji projekta: italijanski karabinjeri, opštine Venecija i Vićenca, Univerzitet u Padovi, EUNAVFOR, mreže civilnog društva i međunarodne organizacije, uključujući i INTERPOL, CEPOL, UNHCR i ICMPD – Međunarodni centar za razvoj migracione politike.</p>

<p><em>Video sa događaja:</em>&nbsp;<br />
<a href="https://www.facebook.com/coespu/videos/vb.1385191528161169/1887215881292...

<p><em>Album fotografija sa događaja:</em> <a href="https://www.flickr.com/photos/albertoandreani/albums/72157686888280534/p...

<p>&nbsp;</p>