Atina na konferenciji “Predstavljanje dobrih praksi i izazova u pružanju podrške deci u migracijama”

Atina na konferenciji “Predstavljanje dobrih praksi i izazova u pružanju podrške deci u migracijama”

U Beogradu je, 14. juna 2017. godine, održana konferencija “Predstavljanje dobrih praksi i izazova u pružanju podrške deci u migracijama”, organizovana od strane Međunarodnog komiteta spasa (IRC) i Save the Children.

Konferencija je okupila 75 profesionalaca koji su diskutovali o problemima sa kojima se susreću kada je reč o pružanju podrške deci, naročito razdvojenoj i deci bez pratnje, iz izbegličke populacije. Pored predstavnika Ministarstva za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja, učestvovali su i predstavnici državnih institucija i međunarodnih i lokalnih nevladinih organizacija, među kojima je bila i predstavnica Atine.

Deca trenutno čine više od 40% ukupne izbegličke populacije u Srbiji, dok je gotovo polovina njih, oko 1200, bez pratnje. Kao naročito ranjiva kategorija, ova deca izložena su brojnim rizicima koji se povećavaju u neodgovarajućem smeštaju. Upravo iz ovog razloga, na konferenciji je posebno bilo reči o najboljim načinima da se ovoj deci pruži podrška, bilo kroz smeštaj u posebne jedinice pri javnim ustanovama za brigu o deci, ili kroz smeštaj u hraniteljske porodice, i male zajednice za podržano, zajedničko stanovanje, kada su u pitanju adolescenti.

Predstavnica Atine, Marija Cvejić, održala je na konferenciji prezentaciju tokom koje se osvrnula na Atinino iskustvo u radu sa decom izbeglicama, izazovima sa kojima su se do sada susretali na terenu, i primerima dobre prakse koji mogu koristiti ostalim akterima angažovanim na ovom polju. Ona je naglasila i značaj međusektorske saradnje između vladinih, međunarodnih i lokalnih organizacija, kao i formiranje mreže aktera na lokalnom nivou i osnaživanja njihovih kapaciteta da pruže adekvatnu zaštitu i podršku deci izbeglicama.

Atina je, u periodu od 1. jula 2016. godine do 30. juna 2017. godine, uz podršku Međunarodnog komiteta spasa, sprovodila projekat “Poboljšanje položaja dece izbeglica” na 12 lokacija u Srbiji. Tokom tog perioda, pored direktne podrške i pomoći deci, organizacija se aktivno bavila i razvojem politika i praksi, kao i podizanjem kapaciteta terenskih radnika za pristup prilagođen rodu, uzrastu i kulturi iz koje deca dolaze.

Ova konferencija predstavljala je i odličnu priliku da se sumiraju rezultati dosadašnjeg rada, razmene iskustva i mišljenja, ali i da učesnici promisle o najefikasnijim načinima rešavanja izazova sa kojima se najčešće susreću u direktnom radu sa decom izbeglicama.