Atina na međunarodnoj koferenciji "MAN2017: Europe talks on masculinity"

Tokom meseca juna organizovana je međunarodna konferencija “MAN2017: Europe talks on masculinity" od strane Promundo – US, MenCare i Centra E8 koja je okupila oko stotinu eksperata i ekspertkinja koji se bave temama rodne ravnopravnosti, iz ukupno 50 zemalja širom sveta, medju kojima je bila i Udruženja Atina.

Konferencija je trajala tri dana i jedna od tema panela bila je i “Izbeglička kriza, migracije i rod” na kojoj su svoja iskustva podelili Dzon Crownover ispred Care International, Ankica Dragin koja je govorila o uticaju medija u izbegličkoj krizi, Jovan Grubić ispred Save the children i Marija Cvejić ispred Udruženje Atine.

Značaj rodnog aspekta u izbegličkoj krizi uglavnom je bio zanemarivan i sva podrška se fokusirala na humanitarnom pristupu. Udruženje Atina je od početka izbegličke krize bilo fokuisarno na žene i devojčice, koje su preživele rodno zasnovano nasilje i trgovinu ljudima, kroz feministički i humanitaran pristup. Od strane predstavnice Atine Marije Cvejic predstavljena su Atinina iskustva sa terena, i kao najznačajnije istaknuto je  objedinjavanje ova dva pristupa, i uvažavanje specifičnosti roda, ali i prihvatanja činjenica da nasilja nad ženama i devojčicama u najvećem dolazi od strane muškaraca, i da mu se kao takvom treba pristupiti i protiv njega se boriti. . Učesnice i učesnici su izneli zaključke tokom panela da je potrebno napraviti novu generaciju dečaka feminista koji bi zaustavili nasilje nad ženama i devojčicama za šta će biti potrebne godine ulaganja.

Ovo je svakako bila savršena prilika da se različiti aspekti izbegličke krize obrade i da konačno dođemo do zaključaka koji bi omogućili da se rodni aspect uvaži među svim akterima koji bi omogućio ravnopravniji pristup.