Atina na panelu Međunarodne organizacije za migracije (IOM) o upravljanju migracijama

Podrška unapređenju upravljanja migracijama i azilom u Srbiji

Predstavnica NVO Atina, Jelena Hrnjak, bila je panelistikinja na događaju u organizaciji Međunarodne organizacije za migrancije IOM pod nazivom „Jačanje kapaciteta aktera za unapređenje stepena zaštite migranata u svakodnevnoj praksi“. Na panelu govorili su i predstavnici Komesarijata za izbeglice i migracije Svetlana Velimirović, UNHCR-a John Andrew Young,  Vesna Dejanović iz UNICEFa, Emilija Joksić iz Kancelarije za azil MUPa Srbije, kao i Miroslava Jelačić predstavnica NVO Grupa 484.

Panel diskusija je organizovana u sklopu aktivnosti, koje su usmerene na osnaživanje profesionalaca da obezbede značajniju podršku migrantima, posebno u domenu zaštitu prava, pružajući uvid u perspektive različitih aktera o preprekama i izazovima sa kojima se oni suočavaju u procesu  pružanja usluga. Konsultacije su okupile širok spektar stručnjaka koji su razmatrali kako izazove, tako i primere dobre prakse, u razvoju politika i usluga vezanih za zaštitu migranata i nediskriminaciju.

Diskusija je vođena na tri teme i to kroz definisanje ranjivosti migranata, govorilo se o pristupma i sredstvima u prepoznavanju i upućivanju/pružanju usluga; unapređenju zaštite,  izazovima i rešenima u sprovođenju politika kao i u jačanju međusektorske saradnje i poboljšanju kapaciteta upućivanja.  Pored govornika publika je imala priliku da takođe aktivno učestvuje u diskusiji.

Predstavnica Atine, Jelena Hrnjak posebno se osvrnula na definisanje ranjivosti iz ugla same organizacije i njenog fokusa kojim se bavi a to je zaštita žrtvama rodno-zasnovanog nasilja i trgovine ljudima. Ona je pojašnjavala pristup Atine u radu kroz prevazilaženje izazova i aktivnosti bazirane na procenama koje su kreirane za svaku pojedinačnu osobu, kroz neosudjujuci pristup, kao i kreiranje nulte tolerancije na nasilje u društvu sa posebnim akcentom na žene i decu migrante i izbeglice.