Bagel Bejgl - vizija budućnosti prepoznata od strane Razvojne banke Saveta Evrope

Fotografije: CEB/Fotis Plegas G.

Marijana Savic Council of Europe
Marijana Savic Council of Europe
Marijana Savic Council of Europe
Marijana Savic Council of Europe
Marijana Savic Council of Europe
Marijana Savic Council of Europe