Blog komesarke EU za unutrašnje poslove Sesilije Malmstrom - Nove smernice

Upravo sam se vratila iz Milana, Italija, gde je održan prvi neformalni sastanak JAI Saveta, tokom italijanskog predsedavanja. U oblasti pravosuđa i unutrašnjih poslova, radili smo intezivno na implementaciji Stokholmske agende. Postavili smo nove zakone o azilu, radili na legalnoj migraciji i jačanju Šengenske saradnje, pojačavajući našu borbu protiv organizovanog kriminala, korupcije, terorizma itd. Sad je vreme da se gleda napred, a strateške smernice za oblast slobode, bezbednosti i pravde koje je Evropski savet bezbednosti usvojio na junskom sastanku, identifikuju glavne prioritete. Ovo ukazuje na značaj koji Evropska Unija pridaje ovoj oblasti saradnje. Ove nove strateške smernice su bile deo dnevnog reda na sastanku sa ministrima u Milanu.

Postoji opšti sporazum da glavni fokus mora biti na implementaciji onoga što smo dogovorili, i uveriti se da funkcioniše u praksi. Mi treba da se konsolidujemo i na najbolji način iskoristimo naše postojuće alate, i ostanemo fleksibilni za izazove koji će se, kada se radi o azilu, migraciji i organizovanom kriminalu, uvek javljati. Ministri su razgovarali o pitanju migracija radne snage, i o tome kako se možemo uveriti da je naš sindikat otvoren za veštine i talente koji su nam potrebni u oporavljanju ekonomije i sumornim demografskim podacima. Moramo objasniti da je migracija i mobilnost prednost, a ne teret, posebno u ovoj teškoj političkoj klimi sa porastom rasizma i populizma. Ministri su diskutovali o tome šta bi EU mogla da uradi da privuče talenat u ključnim sektorima oštećenim neusklađenošću veština i nedostatkom radne snage, kako bi poboljšali mobilnost radne snage širom EU, i kako da se suoči sa negativnom percepcijom javnog mišljenja o migracijama. Bila sam zadovoljna da vidim da je predlog, založen od strane komisije, da se uspostavi platforma za indentifikaciju nedostatka veština i potreba, i promoviše benčmarking uspešnih integracionih polisa, bio dobro prihvaćen.

Takođe smo razgovarali o tome kako možemo postati bolji u premošćavanju unutrašnje i spoljašnje dimenzije migracije, bliže sarađujući sa zemljama u našem okruženju.

Deo starateških smernica je oblast bezbednosti. Strategija Unutrašnje Bezbednosti će biti ažurirana da uzme u obzir nove izazove, kao što je sajber kriminal, nove forme organizovanog kriminala i prilagođena da se bori protiv krijumčarenja i trgovine ljudima. Prema ministrima, fokus bi trebalo da bude na stvarnoj primeni i operativnoj saradnji. Takođe smo razgovarali o tome kako da se poboljša poštovanje osnovnih prava u razvoju i sprovođenju politike unutrašnje bezbednostii i kako poboljšati sinergiju između politike unutrašnje bezbednosti EU i drugih oblasti.

Za NVO Atina tekst sa engleskog prevela Jelena Šalipur

Izvor: http://blogs.ec.europa.eu/malmstrom/new-guidelines/