Borba za rodnu ravnopravnost - od ideje do lokalnog aktivizma

„Borbom za rodnu ravnopravnost - od ideje do lokalnog aktivizma” završen je skup aktivnosti u okviru inicijative pod nazivom „Sa devojkama i za devojke – Podrška lokalnim kancelarijama za mlade u podizanju svesti u oblasti rodne ravnopravnosti“, koju organizacija Atina godinama unazad sprovodi uz podršku Populacionog fonda Ujedinjenih nacija Srbije (UNFPA). Događaj je posvećen razmeni aktivističkih iskustava i praksi koje su tokom projekta stekle aktivistkinje i predstavnice lokalnih kancelarija za mlade iz Beograda, Subotice i Niša koje su pravile „buku“ i borile se za širenje prostora za žensko aktivističko delovanje. Svojim direktnim delovanjem one su doprinele poboljšanju informisanja preko 2.300 mladih u svojim lokalnim zajednicama.

Organizacija Atina zahvaljuje se svim aktivistkinjama, srednjoškolkama, koordinatorima i koordinatorkama kancelarija za mlade koji su učestvovali u aktivnostima ili na drugi način dali doprinos realizaciji projekta „Sa devojkama i za devojke“. Zajedničkim snagama, kroz ovaj projekat, svoje ideje o rodnoj ravnopravnosti pretočili smo u lokalni aktivizam.

Projekat Sa devojkama i za devojke – Podrška lokalnim kancelarijama za mlade u podizanju svesti o rodnoj ravnopravnosti, deo je zajedničkog projekta „Integrisani odgovor na nasilje nad ženama i devojčicama III“ koji sprovode UNICEF, UN Women, UNFPA i UNDP u partnerstvu sa Vladom Republike Srbije, na čelu sa Koordinacionim telom za rodnu ravnopravnost, uz podršku Vlade Švedske. 

 

Foto: Jakov Simović