Dejvid Mekalister u poseti NVO Atina

Dejvid Mekalister, izvestilac Evropskog parlamenta za Srbiju i predsedavajući Spoljnopolitičkog komiteta EP, posetio je NVO Atina i nasu Bagel Bejgl radnju.

Gospodin Mekalister razgovarao je sa direktorkom NVO Atina, Marijanom Savic o izazovima sa kojima se suocavaju organizacije civilnog drustva u Srbiji danas sa posebnim osvrtom na izbegličku krizu, stanju u pravosudju kao i kljucnim pitanjima u poglavljima 23 i 24. Naročita pažnja posvećena je viđenju NVO Atina o poštovanju ljudskih prava u zemlji, ali takođe i o iskustvima Nemačke u integraciji izbeglica i migranata u njihovo društvo, i neophodnosti postojanja i negovanja individualnog pristupa u podršci ovim kategorijama građana i građanki.

Takodje gospodin Mekalister je informisan o problemima sa kojima se suočavaju žene i deca izbeglice i migranti koji se trenutno nalaze u našoj zemlji, a naročito onima koji su preživeli rodno zasnovano nasilje i trgovinu ljudima. Atina je podsetila da je samo u prošloj godini pružila dugoročnu podršku za ukupno 251 osobu iz izbegličke i migrantske populacije koji su bili u posebnoj potrebi i koji su preživeli neki vid nasilja ili su bili u povećanom riziku da prežive trgovinu ljudima i rodno zasnovano nasilje.

Gospodin Mekalister pozdravio je napore naše organizacije u oblasti socijalnog preduzetništva i naše Bagel Bejgl radnje a mi smo mu jako zahvalni na ukazanoj časti i privilegiji da nas poseti kao i produktivnoj razmeni ideja i iskustva koje smo sa njim imali.

Posebnu zahvalnost Atina duguje Fondaciji Konrad Adenauer (KAS) http://www.kas.de/serbien/sr/ i fotografkinji Mariji Piroški https://www.facebook.com/PiroshkiPhotography/

Pogledajte galeriju fotografija ove posete na sledećem linku: http://atina.org.rs/sr/dejvid-mekalister-posetio-nvo-atina-i-bagel-bejgl