Deset stvari koje muškarci i dečaci mogu da urade kako bi sprečili trgovinu ljudima

Trgovina ljudima je ropstvo modernog doba. To je upotreba sile, prevare, ili prinude kojom se drugo lice primorava na rad ili komercijalni seks protiv svoje volje, i jedna je od najbrže rastućih kriminalnih organizacija na svetu. 

Renaissance Male projekat smatra da su muškarci saučesnici u ovom zločinu kada kupuju seks, jer stvaraju potražnju na način koji drugima omogućava da eksploatišu žene i decu zarad profita. Muškarci moraju odigrati ulogu u okončanju ovog oblika modernog ropstva, svirepe industrije koja eksploatiše i produbljuje patnju stotina hiljada žena i dece u Americi i širom sveta. 

Na osnovu statistike koju je prikupio Polaris Projekat:

 • 27 miliona ljudi su globalno žrtve trgovine ljudima.
 • 14.500–17.500 osoba dovode u SAD kao žrtve trgovine ljudima svake godine.
 • 1 milion dece postanu žrtve trgovine u svrhu seksualne eksploatacije svake godine.

Postoje konkretne akcije koje muškarci i dečaci mogu preduzeti kako bi stali na put ovom zverstvu:

 • Suprotstavite se glamurizaciji makroa u našoj kulturi

  Mejnstrim kultura popularizovala je imidž makroa do te mere da se neki muškarci i dečaci ugledaju na njih, kao da oni predstavljaju prihvatljive muške uzore, a “podvođenje” posmatraju kao normalan izraz muškosti. Kako Kari Bejker piše u “Zatvaranju devojaka zbog zločina muškaraca”, glorifikovanje prostitucije se često nagrađuje, a ne kažnjava, u pop kulturi:

  Ribok je dodelio multimilionski ugovor za dve linije patika reperu 50 Cent-u, čiji je album “Obogati se ili umri pokušavajući” (sa hit singlom “P.I.M.P.”) postao platinasti. Reper Snup Dog, koji se na dodeli MTV nagrada 2003. godine pojavio sa dve žene na psećim povocima, i koji je na naslovnici časopisa Roling Stoun u decembru 2006. godine opisan kao “najvoljeniji američki makro” dobio je ponude za reklame od Orbita i Krajslera.

  Zapravo, makroi igraju glavnu ulogu u trgovini ljudima, i rutinski siluju, prebijaju, i terorišu žene i devojke kako bi ih zadržali u svetu prostitucije. Muškarci mogu da zauzmu stav protiv makroa i podvođenja tako što će se odreći makro kulture i muzike koja je glorifikuje.

 • Suprotstavite se uverenju da je prostitucija “zločin bez žrtava”

  Mnogi muškarci prostituciju posmatraju kao “zločin bez žrtava”. Ali, ona to nije. Na primer, Amerikanke koje su uključene u prostituciju su u većem riziku od ubistva nego žene u generalnoj populaciji. Istraživanje takođe pokazuje da žene koje su uključene u prostituciju trpe ogromne fizičke i mentalne traume povezane sa svojim poslom. Doživljavanje prostitucije kao zločina bez žrtava, ili nečega što žene “biraju”, omogućava muškarcima da ignorišu činjenicu da je prosečna starost prilikom ulaska u prostituciju u SAD-u 12-14 godina, i da bi velika većina žena koje su uključene u prostituciju želela da je napusti, ali se oseća zarobljeno. Muškarci bi trebalo da prestanu da posmatraju prostituciju kao zločin bez žrtava, i priznaju ogroman bol i patnju koju njihovo učešće u prostituciji izaziva.

 • Prestanite da posećujete striptiz klubove

  Kada muškarci razmišljaju o trgovini ljudima, često pomisle na bordele u zemljama izvan SAD-a. Međutim, striptiz klubovi u ovoj zemlji, kao i u inostranstvu, mogu biti mesta gde žrtve trgovine ljudima prolaze nezapaženo, ili neidentifikovano. Striptiz klubovi su takođe mesta fabrikovanog zadovoljstva, gde striptizete bivaju seksualno uznemiravane i zlostavljane od strane vlasnika, klijenata, i članova obezbeđenja. Muškarci retko razmatraju da li su žene koje rade u striptiz klubovima prisiljene na taj posao, jer se to kosi sa zadovoljstvom koje donosi učešće u komercijalnom seksu. Muškarci mogu da se bore protiv trgovine ljudima tako što će prestati da posećuju striptiz klubove, i početi da ohrabruju svoje prijatelje i kolege da urade isto.

 • Prestanite da konzumirate pornografiju

  Pornografija ima moć da manipuliše muškom seksualnošću, popularizuje nezdrave stavove prema seksu i seksualnosti, i erotizuje nasilje nad ženama. Pornografija navodi muškarce i dečake da veruju da su određeni seksualni činovi normalni, kada se zapravo radi o situacijama koje su bez pristanka, uvredljive, i koje prate nasilne namere koje rezultuju bolom, patnjom i poniženjem žena i dece. Pored toga, neproporcionalna količina mejnstrim pornografije seksualizuje mlade devojke naslovima kao što su “tinejdžerke”, “jedva punoletne”, “čirlidersice”, itd. Izdvajanje mladih devojaka socializuje muškarce da razviju apetite za sve mlađim devojkama, i stvara pedofilsku kulturu među muškarcima. Žrtve trgovine ljudima su takođe primorane da se bave pornografijom. Muškarci mogu da zaustave voajerizam koji predstavlja gorivo za trgovinu ljudima, odbijajući da konzumiraju pornografiju i ohrabrujući druge da urade isto to.

 • Suprotstavite se muškom šovinizmu i seksizmu onlajn

  Suprotno mitu da muškarci ne ogovaraju, oni provode značajnu količinu vremena onlajn diskutujući o svojim seksualnim podvizima. Internet omogućava mnogim muškarcima sposobnost da sakriju svoj identitet, dok se prepuštaju rasističkom, seksističkom, i nasilnom klevetanju žena i devojaka. Postojanje kritičkog glasa onlajn izuzetno je važan način edukacije i informisanja muškaraca i dečaka o njihovim izborima. Muškarci mogu da promene ovu kulturu tako što će otvarati teme na onlajn forumima na kojima će moći da razgovaraju o svojim stavovima prema ženama, i načinima na koje su ti stavovi i ponašanje povezani sa trgovinom ljudima.

 • Zaustavite seks turizam

  Muškarci iz Amerike i drugih zemalja “prvog sveta” rutinski putuju u inostranstvo zarad seksa sa ženama u zemljama u razvoju. Kada se muškarci upuste u ovakvo ponašanje, oni ne prihvataju činjenicu da mnoge žene i deca, žrtve trgovine ljudima, dolaze iz zemalja u razvoju - čak i u zemljama gde je prostitucija “legalna”. Putovanje u inostranstvo daje muškarcima veliku dozu anonimnosti. Kao muškarci, imamo odgovornost da se suočimo sa onima koji idu u inostranstvo kako bi učestvovali u seks turizmu.

 • Razgovarajte sa muškarcima i dečacima o muškim pitanjima u muškim prostorima 

  Jedini način da se promene muškarci je uključivanje prostora u kojima oni razgovaraju i razvijaju svoje ideje i stavove o seksu i seksualnosti. Muški prostori, kao što su berbernice, svlačionice, bratstva, i studentski klubovi prave su učionice gde dečaci uče da postanu muškarci, i gde muškarci razvijaju većinu svojih ideja o načinima na koje će komunicirati sa ženama. Ukoliko muškarci ne smatraju da bi im bilo prijatno da pričaju o ovim problemima u muškim prostorima, mogu da ostave informacione brošure, i stave se na raspolaganje muškarcima i dečacima koji imaju pitanja ili nedoumice vezane za ove teme. Kao muškarci, moramo muške prostore da pretvorimo u krugove odgovornosti, gde muškarci uče o nenasilju, socijalnoj pravdi, i zaustavljanju nasilja nad ženama.

 • Podržite zakone za borbu protiv trgovine ljudima

  Predsednik Obama proglasio je januar 2010. godine nacionalnim mesecom prevencije ropstva i trgovine ljudima. Međutim, neophodni su temeljniji zakoni kako bi se stalo na put trgovini ljudima. Muškarci mogu da se edukuju o ovim problemima posetom organizacija za borbu protiv trgovine ljudima, i upućivanjem pitanja zvaničnicima o tome šta su uradili u cilju podrške ili sponzorisanja zakona za borbu protiv trgovine ljudima. Jedan od najvažnijih načina na koji muškarci mogu da doprinesu zaustavljanju trgovine ljudima je podrška zakona za borbu protiv trgovine na lokalnom, državnom, i saveznom nivou.

 • Podržite stvaranje “Škola za klijente”

  Da ne postoji potražnja, ne bi bilo ni trgovine ljudima. Strategije usmerene ka okončanju trgovine ljudima moraju da se fokusiraju na eliminisanje potražnje. “Škole za klijente” su obrazovni programi dizajnirani da obrazuju klijente privedene od strane policije, koji su pokušali da kupe seks. Učenjem o legalnim i zdravstvenim efektima kupovine seksa, i realnosti prostitucije, takve škole prenose znanje koje može da smanji potražnju, objašnjavajući muškarcima način na koji njihovi postupci podstiču trgovinu ljudima. Saznajte da li Vaša lokalna zajednica ima školu za klijente. Ukoliko škola ne postoji, podstaknite lokalno tužilaštvo ili članove gradske Skupštine da je otvore.

 • Vaspitavajte sinove i učite dečake da se suprotstave ugnjetavanju

  Nijednom dečaku nije suđeno da bude “klijent”, makro, ili trgovac ljudima. Vaspitavanje mladića u krugovima odgovornosti, kako bi poštovali i štitili sve žene i decu, je jedna od najvažnijih stvari koju muškarci mogu da urade kako bi zaustavili trgovinu ljudima. Razgovarajte o trgovini ljudima kao ropstvu modernog doba, kako biste ubedili muškarce i dečake da postanu saveznici u borbi protiv ovog oblika ugnjetavanja.
   

Ovaj blog post zasnovan je na informacionoj brošuri projekta Renaissance Male; ukoliko ste zainteresovani, kontaktirajte autora putem njegove stranice.

Iznad: Skulptura muškarca koji drži dete u Vigeland Parku u Oslu, Norveška. Fotografija ustupljena ljubaznošću Flickr korisnika Quistnix! // CC 2.0.

Za NVO Atina text prevela Marija Pantelić

Text u originalu možete pronaći ovde:
http://msmagazine.com/blog/2010/08/04/10-things-men-and-boys-can-do-to-stop-human-trafficking/