Devojčice u pokretu Pipi duge čarape 21. veka

U produžetku možete pogledate pobedničke postere sa konkursa “Pipi danas” koju su organizacije Atina i Save the children otvorili i pokrenuli kako bismo predstavili devojčice u pokretu - odvažne, hrabre, istrajne – Pipi današnjice!

Konkurs je bio usmeren na izradu postera i slogana koji komuniciraju vrednosti koje Pipi Duga Čarapa predstavlja, kao i situacije u kojima se nalaze devojčice u pokretu - sve one devojčice koje su prinuđene da napuste svoje domove, skupe snagu i hrabrost da se suoče sa izazovima, i pronađu nadu i put ka svetlijoj budućnosti.

Ovi posteri našli su svoj put do javnosti sa jasnom porukom: “Otvorimo prostor devojčicama u pokretu da budu Pipi duge čarape 21. veka, aktivne, ambiciozne i neposlušne; da uče, zagovaraju i utiču na politike u zajednicama u kojima se nalaze”.

O projektu “Pipi današnjice”

Pre dve godine, na 75. godišnjicu nastanka lika jedne od najpoznatijih i najhrabrijih devojčica na svetu, Pipi Duge Čarape, pokrenuta je inicijativa Pippi of today/Pipi danas. Inicijativu je pokrenula međunarodna organizacija Save the Children i kompanija Astrid Lindgren i usmerila je na devojčice u pokretu - sve one devojčice koje su bile prinuđene da napuste svoje domove, i ne samo da se presele u nove gradove, već i u nove zemlje. One su morale da skupe snagu i hrabrost i da se suoče sa izazovima i pronađu nadu i put ka svetlijoj budućnosti. Devojčice u pokretu najbolje otelotvoruju ključne vrednosti Pipi Duge Čarape – snagu, velikodušnost, razigranost, kreativnost i hrabrost.

Udruženje građana Atina je organizacija koja je svoj dvadesetogodišnji rad posvetila unapređenju položaja žena i devojčica, postizanju rodne ravnopravnosti kroz javno zastupanje, i izvođenje inovativnih programa podrške namenjenih ženama sa iskustvom nasilja. Udruženje građana Atina i Save the Children u svom fokusu rada imali su 130 devojčica i mladih žena u pokretu sa iskustvom nasilja, sa jasnim ciljem da se one oporave i prevaziđu posledice istog. Sa njima se radilo na otvaranju prostora da one preuzmu aktivnu ulogu u akcijama i procesima koji se tiču njihovog položaja i ojačaju svoju zagovaračku sposobnost za ostvarivanje svojih potreba i ciljeva. Više o postignućima samog projekta možete naći ovde.