Donacija za izbeglice od Fondacije Konrad-Adenauer

Beograd - Na inicijativu Fondacije Konrad-Adenauer, nemačke fondacije u Bogradu, uz podršku nemačkog Udruženja prijateljstva, prikupile su 1.500 evra i ta donacija je danas predata nevladinoj prganizaciji "Atina", a namenjena je za zbrinjavanje migranata i izbeglica u Beogradu.

Direktor predstavništva Fondacije Konrad-Adenauer u Beogradu Norbert Bekman Dirkes rekao je da je u ovom trenutku politika prema izbeglicama u Evropi "u burnoj fazi".

On je istakao da se zaboravlja da je reč o ljudima koji nisu imali potrebu da putuju širom sveta, nego su zbog nemaštine i straha napustili svoje domovine.

Dirkes je rekao da je Evropa, izuzimajući Zapadni Balkan, uspela da obezbedi izuzetno dug period mira, bezbednosti i blagostanja na svom tlu.

Moramo veoma podrobno da se pozabavimo pitanjem pronalaženja rešenja za probleme pred koje nas stavlja ova izbeglička problematika. To je moguće samo u kontekstu cele Evrope. Rešenja moraju da se traže na nivou koji prevazilazi Evropu, istakao je on.

On je objasnio da je 1.500 evra prikupljeno ličnim prilozima zaposlenih u ovim organizacijama.

Direktorka NVO "Atina" Marijana Savić zahvalila je na donaciji.

Ovo je fantastičan solidarni čin koji vraća svima nama dostojanstvo, izbeglicama i svima koji rade na podršci ljudima koji ne traže bolji život, već život i šalje snažnu poruku na koji način i u kom pravcu bi svi zajedno trebalo da radimo, rekla je Marijana Savić.

Original tekst možete pročitati na linku:

http://www.danas.rs/danasrs/ukratko/donacija_za_izbeglice.83.html?news_i...