Edukovane devojčice mogu promeniti svet

Edukovane devojčice mogu promeniti svet

Povodom Međunarodnog dana izbeglica u Bosilegradu sprovedena je akcija na incijativu devojka koje su učestvovale u mentorskim sesijama na temu komunikacije i zagovaranja u sklopu projekta “Pipi danas”. U opštinskoj biblioteci “Hristo Botev” organizovana je radionica druženja i razmene (“social cafe”) sa devojkama koje žive u tranzitnom kampu u Bosilegradu i njihovim vršnjakinjama- srednjoškolkama iz Bosilegrada.

U događaju je učestvovalo ukupno 6 devojčica iz Burundija i 5 devojčica iz Bosilegrada. Tema sastanaka je bila obrazovanje devojčica i devojaka, pristup i pravo “devojčica u pokretu” sistemu redovnog obrazovanja u Srbiji. Devojke iz kampa su želele da razgovaraju sa svojim vršnjakinjama o njihovom iskustvu u obrazovnom sistemu u Srbiji, da iz prve ruke čuju iskustva i mogućnosti za žene i devojčice u pogledu obrazovanja i profesionalnog usavršavanja. Takođe ih je zanimalo sa kojim se izazovima susreću devojčice, ali i da li mladi u Srbiji imaju predrasude prema izbeglicama i migrantima.

Devojčice iz Srbije su se interesovale o sistemu obrazovanja za devojke u Burundiju, kao i o kulturi i tradiciji ove države. Bez obzira na to što dele život u tako malom mestu, devojčice nemaju puno informacija o životu u kampu i izazovima sa kojima se migrantkinje suočavaju. Devojčice su donele zajednički zaključak da su ovakve razmene korisne i da bi volele da imaju češće prilike da razmenjuju iskustva kako bi se razbijale predrasude i uverenja koje nastaju kao posledica nedovoljno informacija. 

Akciji su prisustvovale i predstavnice Narodne biblioteke, predivne koleginice Dijana Miladinovic i Biserka Radenkov, kao i predstavnice srednje škole u Bosilegradu, kao i facilitatorka ispred NVO Atine. Nakon akcije organizovan je neformalni ručak na kojem su devojke imale prilike da se još bolje upoznaju. Devojčice u pokretu su nakon događaja navele da se raduju uključivanju u školu u septembru jer će videti poznata lica svojih vršnjakinja.

U sklopu projekta “Pipi danas” sprovode se brojne aktivnosti usmerene na sveobuhvatnu podršku ovim devojčicama, ostvarivanje njihovih prava, kao i na zagovaračke aktivnosti koje imaju za cilj povećanje njihove vidljivosti i integraciju u lokalne zajednice. Projekat je podržan od strane švedskog ogranka Save the Children, i oslanja se na ideje koje je proklamovala najpoznatija književna junakinja švedske spisateljice Astrid Lindgren, devojčica Pipi Duga Čarapa.