Ekonomsko osnaživanje žena sa iskustvom migracija u Srbiji

Ekonomsko osnaživanje žena sa iskustvom migracija u Srbiji

Udruženje građana „Atina“ od novembra 2022. do 30. septembra 2023. godine sprovodi projekat "Podrška ženama i devojčicama u Srbiji u borbi protiv rodno zasnovanog nasilja" uz podršku Međunarodne organizacije za migracije (IOM) i švajcarske ambasade u Srbiji. U okviru ovog projekta, između ostalih oblika pomoći, realizuje se i program ekonomskog osnaživanja za žene migrantkinje, kao vid dugoročne podrške i napora da se unapredi njihov položaj i ojača perspekiva njihove integracije. Program ekonomskog osnaživanja koji Atina sprovodi, obuhvata izradu individualnog plana zapošljavanja za svaku ženu, zatim podršku u pripremi za zapošljavanje, koja uključuje obuku u pisanju biografije, pripremu za razgovor za posao, te sticanje drugih veština i prakse neophodne za pronalažnje posla u oblastima u kojima se same žene pronalaze. Za one koje su zainteresovane za ugostiteljstvo, organizuje se i praktični kurs u Atininom socijalnom preduzeću Bagel Bejgl.

U dosadašnjem periodu implementacije projekta, u program ekonomskog osnaživanja bilo je uključeno 15 žena iz migrantske populacije. Sve one su na početku bile informisane o tome šta ekonomsko osnaživanje predstavlja, iz kojih segmenata se sastoji i koji je njegov krajnji cilj. Sa njima su takođe podeljene informacije i o tome šta su radna prava, kakva je procedura za dobijanje radne dozvole u Republici Srbiji, kako se pribavljaju sanitarne knjižice i ostala neophodna pitanja.  U saradnji sa samim ženama izrađeni su individualni planovi zapošljavanja, izvedena priprema za prvi razgovor za posao i pružena im pomoć da kreiraju svoje CV-jeve. Čitav ovaj proces vodila je koordinatorka za ekonomsko osnaživanje, u saradnji sa voditeljkom slučaja.

U daljem toku programa, formirana je grupa zainteresovanih žena, njih 10 (sve su iz Burundija), za pohađanje prakse u Bagel Bejglu, kojima je najpre prezentovano šta sama obuka podrazumeva. Potom je tokom proleća 2023. usledila i dvomesečna praksa, koja se sastojala od jednog uvodnog časa na kojim su predstavljeni plan i metodologija rada, kao i osam trosatnih časova; nakon  završetka obuke je za polaznice organizovana i dodela  sertifikata. Tokom obuke, one su učile, smišljale nove recepte i isprobavale ih, degustirale jela iz internacionalne kuhinje, i postigle i prve dogovore o radnom angažmanu. Praksa je izvedena u saradnji koordinatorke za ekonomsko osnaživanje i šefice kuhinje i menadžerke Bagel Bejgla.

  

Polaznice su vrlo pozitivno ocenile sprovedenu praksu, navodeći da je ona opravdala njihova očekivanja, da novostečena znanja itekako mogu dalje da primenjuju, te da će im od tih znanja najviše značiti rad u kuhinji. Celokupna praksa ocenjena je izuzezno visokom prosečnom ocenom 4,85 (od 5), i sve polaznice izrazile su želju da praksa traje i duže.  O uspešnosti obuke možda najbolje govori činjenica da su tri žene nakon prakse dobile priliku da nastave da rade u Bagel Bejlg radnji, da su dobile radne dozvole, a da su za njih četiri na kraju obuke pribavljene sanitarne knjižice. Sa druge strane, pak, tri žene nisu završile praksu do kraja, budući da su pre njenog isteka napustile Srbiju. Ovo uvek predstavlja izazov i rizik u radu sa ženama migrantkinjama, budući da većina njih Srbiju doživljala kao privremeno boravište kada u nju dođu. Zato je važno da se usluge i programi podrške, kao što je i ekonomsko osnaživanje, realizuju uzimajući u obzir potrebe samih žena, kako bi se otvorila i ojačala perspektivna njihove integracije. Atina će nastaviti da sprovodi program ekonomskog osnaživanja, kako kroz ovaj projekat, tako i nakon njega i pruža dugoročnu podršku usmerenu na ekonomsku nezavisnost i integraciju žena migrantkinja u Srbiji.

Ova aktivnost sprovodi se u sklopu projekta „Podrška devojčicama i ženama u Srbiji u borbi protiv rodno zasnovanog nasilja” u saradnji sa Međunarodnom organizacijom za migracije a uz podršku Švajcarskog državnog sekretarijata za migracije.