Eksperti Saveta Evrope u Beogradu

Delegacija pet odbora Skupštine Srbije upoznala je danas Grupu eksperata Saveta Evrope (SE) o pravnom okviru borbe protiv trgovine ljudima (GRETA). 

Zajednička delegacija Odbora za ljudska i manjinska prava i ravnopravnost polova, Odbora za pravosuđe, državnu upravu i lokalnu samoupravu, Odbora za odbranu i unutrašnje poslove, Odbora za zdravlje i porodicu i Odbora za prava deteta razgovarala je u Domu Narodne skupštine, sa Grupom eksperata SE za borbu protiv trgovine ljudima. 

Predsednik Odbora za ljudska i manjinska prava i ravnopravnost polova Meho Omerović upoznao je članove GRETA sa zakonodavnim okvirom za borbu protiv trgovine ljudima u Srbiji i istakao da predstoji usklađivanje domaćeg zakonodavstva sa relevantnim propisima EU u ovoj oblasti. 

On je rekao da su prioriteti za 2013. godinu usklađivanje Krivičnog zakonika sa direktivama i odlukama Evropske unije i Saveta Evrope i dodao da je neophodno da Priručnik za narodne poslanike za borbu protiv trgovine ljudima iz oktobra 2010.godine bude predstavljen i u ovom sazivu Skupštine. 

Omerović je ocenio da bi poslanici Narodne skupštine trebalo da se priključe grupi parlamentaraca iz 15 evropskih zemalja, čije su aktivnosti usmerene na borbu protiv trgovine ljudima. 

Članovi GRETA interesovali su se za ulogu Narodne skupštine u borbi protiv trgovine ljudima, naročito decom i Romima kao posebno ugroženim kategorijama, kao i o efektima borbe protiv trgovine ljudima radi radne eksploatacije. 

Članovi odbora upoznali su sagovornike sa mehanizmima zaštite dece koji su prevashodno namenjeni deci iz siromašnih porodica, zatim sa radom sistema prihvatilišta za decu bez roditeljskog staranja, kao i sa nedavnim izmenama i dopunama zakonskog okvira kojima je obezbeđeno da seksualni delikt nad maloletnicima ne zastareva. 

Omerović je obavestio je članove GRETA o aktivnostima koje se odnose na obezbeđivanje mehanizama zaštite romske populacije i najavio usvajanje novog Zakona o nacionalnim savetima nacionalnih manjina. 

Predsednik Odbora za Kosovo i Metohiju Milovan Drecun govorio je o neophodnosti efikasnije borbe protiv trgovine ljudima na Kosovu i Metohiji, a u razgovoru je takođe ukazano i na druge osetljive kategorije stanovništva kada je u pitanju trgovina ljudima, kao što su mladi iz ruralnih oblasti. 

Na sastanku je zaključeno da je u borbi protiv trgovine ljudima neophodna zajednička aktivnost svih relevantnih institucija na domaćem i međunarodnom planu, kako bi rezultati borbe protiv trgovine ljudima dostigli nivo visokorazvijenih zemalja. 

U delegaciji GRETA bili su Katerina Levčenko, Jan van Dijk, Petja Nestorova i David Dolidze, a sastanku su prisustvovali i Koordinator za borbu protiv trgovine ljudima Mitar Đurašković i direktorka Centra za zaštitu žrtava trgovine ljudima Sanja Kljajić, navodi se u saopštenju.