Eksperti upozoravaju da COVID-19 kriza dovodi žrtve trgovine ljudima u rizik od ponovne eksploatacije

Fotografija: UNICEF/UN045727/Pirozzi

Restrikcije kretanja i putovanja, ograničeni resursi i druge mere za suzbijanje širenja novog korona virusa dovode žrtve trgovine ljudima u opasnost od dalje eksploatacije, dok bi mreže organizovanog kriminala mogle dodatno profitirati od pandemije, prema izveštaju Kancelarije UN za pitanja droge i kriminala (UNODC).

Nova analiza Kancelarije pokazuje da kriza utiče na živote žrtava trgovine ljudima pre, tokom, i čak nakon eksploatacije.

“Usled COVID-19 pandemije došlo je do restrikcije kretanja, preusmeravanja resursa, i ograničenja dostupnih socijalnih i javnih usluga, što čini da žrtve trgovine ljudima imaju još manje šanse da pobegnu i potraže pomoć”, rekla je Gada Fati Vali, izvršna direktorka UNODC-a.

Pošto su države zatvorile svoje granice zbog pandemije, neke žrtve ne mogu da se vrate kući. Druge se suočavaju sa odlaganjima sudskih postupaka, kao i ograničenim uslugama podrške i zaštite na koje se oslanjaju. Neke su u opasnosti od daljeg zlostavljanja ili zanemarivanja od strane svojih trgovaca.

“Trgovina ljudima je rezultat neuspeha naših društava i ekonomija da zaštite najugroženije”, rekao je Ilijas Čatzi, šef odeljenja UNODC-a za borbu protiv ovog krivičnog dela.

“Žrtve ne bi trebalo da budu dodatno ‘kažnjene’ tokom ove krize.”

Deca u opasnosti od novih oblika zlostavljanja

UNODC saopštava da izveštaji njihovih partnera govore o sve većem broju dece koja su usled pandemije prisiljena da na ulici traže hranu i novac, čime se povećava rizik od eksploatacije.

Zatvaranje škola nije samo blokiralo pristup obrazovanju, već i izvoru skloništa i hrane za milione dece. Ujedinjene nacije su nedavno izvestile da oko 370 miliona učenika širom sveta trenutno ne dobija školske obroke, što je često njihov jedini pouzdan izvor ishrane.

U međuvremenu, nezavisni ekspert za ljudska prava UN-a naglasio je hitnu potrebu za pojačanim radom službi za zaštitu dece tokom pandemije.

Mama Fatima Singatej plaši se da će prijavljeni porast nasilja nad decom, zajedno sa novim oblicima seksualne eksploatacije i zlostavljanja, imati “pogubne” posledice po milione mladih širom sveta.

Čak i pre krize, oko 66 miliona dece već je živelo u “nesigurnoj socio-ekonomskoj situaciji”, prema rečima Singatejeve, koja je specijalna izvestiteljka za trgovinu i seksualnu eksploataciju dece, imenovana od strane Saveta za ljudska prava UN-a u Ženevi.

‘Drive-thru’ usluge seksualne eksploatacije dece

Singatejeva je rekla da su ograničenja putovanja pokrenula nove načine seksualne eksploatacije i zlostavljanja dece, kao što su pokušaji uspostavljanja “isporuke” ili “drive-thru” usluga. Takođe je došlo do skoka u pokušajima pristupa ilegalnim sajtovima koji prikazuju dečiju pornografiju.

“Kreiranje, i omogućavanje pristupa materijalu koji sadrži seksualno zlostavljanje dece, kao i lajvstrim seksualnog zlostavljanja dece putem interneta sada je postala laka alternativa za uključivanje dece u seksualne aktivnosti i razmenu fotografija u onlajn zajednicama”, rekla je Singatejeva. Kao i ostali nezavisni eksperti za ljudska prava UN-a, ni ona nije članica osoblja UN-a niti prima platu od te organizacije.

Organizovani kriminal bi mogao da profitira

UNODC upozorava da je pandemija stvorila i nove mogućnosti da organizovani kriminal profitira.

“Trgovci ljudima mogu postati aktivniji i vrebati pojedince koji su još ranjiviji nego ranije, jer su izgubili svoj izvor prihoda usled mera protiv širenja pandemije”, rekao je Ilijas Čatzi, šef odeljenja za borbu protiv trgovine ljudima.

Neke države su preusmerile resurse namenjene suzbijanju kriminala na borbu protiv COVID-19 pandemije. Istovremeno, usluge pomoći žrtvama trgovine ljudima smanjuju se, ili čak potpuno ukidaju.

“Znamo da su osobe koje su u ranjivoj situaciji u većem riziku od korona virusa, i imaju ograničen pristup zdravstvenoj zaštiti ukoliko se zaraze”, rekao je Čatzi.

“Alarmantno je čuti da u pojedinim mestima žrtve trgovine ljudima više nemaju pristup skloništima, neke sigurne kuće su čak zatvorene zbog virusa, a druge nemaju zaštitnu opremu - čime dovode i žrtve i osoblje u rizik.”

UNODC pojačava podršku

Kako se pandemija produbljuje, UNODC konstantno prati situaciju kroz mrežu terenskih kancelarija i globalnih partnera.

Takođe se podrška usmerava na obezbeđivanje zaštitne opreme jedinicama za borbu protiv trgovine ljudima, i pomoć državama u proceni uticaja krize na resurse za žrtve, policiju i pravosuđe.

“Dok zajedno radimo na prevazilaženju globalne pandemije, države moraju da obezbede neometan rad skloništa i SOS telefonskih linija, omoguće pristup pravdi i spreče da još ranjivih pojedinaca padnu u ruke organizovanog kriminala”, rekla je Gada Fati Vali, direktorka Kancelarije.

UNODC dalje preporučuje da vlade ulažu dodatne napore kako bi se žrtvama trgovine ljudima garantovao pristup osnovnim uslugama bez diskriminacije, uz puno poštovanje trenutnih mera ograničenja putovanja i kretanja.

Sa engleskog za NVO Atina prevela Marija Pantelić. Text u originalu možete čitati putem linka: https://news.un.org/en/story/2020/05/1063342