EU podrska socijalnoj zastiti u Srbiji

20. aprila 2018. godine u Maloj sali Narodne skupštine održana je konferencija kojom je označen početak procesa izrade Strategije socijalne zaštite u Republici Srbiji za period 2019-2025.

Link ka samoj vesti možete pronaći u produžetku http://www.atina.org.rs/sr/pokretanje-procesa-izrade-strategije-socijaln...

Sve prezentacije koje su prikazane tokom Konferencije možete naći i preuzeti na ovom linku veb sajta: http://socialwelfare.rs/library/surveys-studies-publications-other-reports/ 

NIRAS EU podrska socijalnoj zastiti u Srbiji Marijana Savic