Fedotov: Trgovina ljudima sramota za moderno društvo

Trgovina ljudima je sramota za moderno društvo, ocenio je danas direktor Kancelarije UN za borvu protiv narkotika i kriminala (UNODC) Jurij Fedotov

Jurij Fedotov BEČ - Trgovina ljudima je sramota za moderno društvo, ocenio je danas direktor Kancelarije UN za borvu protiv narkotika i kriminala (UNODC) Jurij Fedotov.

On je, na konferenciji OEBS u Beču, istakao da je potrebna intenzivnija međunarodna saradnj

a i bolje ophođenje sa žrtvama trgovine ljudima. Prema procenama Međunarodne organizacije za rad (ILO) trenutno su 20,9 miliona osobe žrtve trgovine ljudima.

Prema ILO, 4,5 miliona su žrtve seksualne eksploatacije, 14,2 miliona prisilni radnici i 1,5 miliona su žrtve državnih oblika prisilnog rada.

Trgovina ljudima je moderni oblik ropstva, jer se žrtve protiv njihove volje drže pritvorene, prodaju kao roba, seksualno eksploatišu, šalju da prose ili moraju da obavljaju ropski posao, ocenio je Fedotov.

Specijalni predstvanik OEBS i kordinator u borbi protiv trgovine ljudima Maria Gracia Đamarinaro je naglasila da je globalizacija donela mnogo važnih inovacija, ali je i povećala nejednakosti.

Ona je istakla da će učesnici dvodnevne konferencije, koja je danas počela, razgovarati pre svega o nejednakostima vezanih za migraciju i tržište rada, koje vode ka kršenju pgrava građana.

Više od 300 zvaničnika, nacionalnih koordinatora i izvestioca u borbi protiv trgovine ljudima, pravodusnih organa, sindikata, kao i organizacija koje se bave migrantima razgovaraće na 13. konferenciji Saveza protiv trgovine ljudima.

Fedotov je zatražio da se sve zemlje moraju uveriti da sporazum UN o borbi portiv trgovine ljudima potpišu i isti sveobuhvatno primene.

Prema njegovim rečima, bilo bi korisno dobiti više podataka i infromacija u borbi protiv trgovine ljudima.

Izvor:
http://www.novosti.rs/vesti/planeta.299.html:440801-Fedotov-Trgovina-ljudima-sramota-za-moderno-drustvo