Football zajedno – dve trenerice iz redova NVO Atina

Football zajedno – dve trenerice iz redova NVO Atina

U periodu od 20-22. Aprila u Sarajevu održan je trodnevni trening za trenere programa Football zajedno u organizaciji Fairplay Inicijative, Fudbalske asocijacije Bosne i Hercegovine, Srbije i Crne Gore.

Na treningu je učestvovalo 25 mladi fudbalski  treneri i trenerice, učitelji i učiteljice, kao i radnici i radnice angažovani u radu sa mladima u lokalnim zajednicama, pedagoškinje i socijalne radnice. Dve predstavnice NVO Atina uzele su učešće na treningu. Trening je bio fokusiran na pripremu budućih trenera i trenerica da koriste metode Fairplay inicijative u oblastima socijalne inkluzije, nediskriminacije, fer igre i respekta u implementaciji fairplay radionica.

Program Fudbal zajedno koristi popularnost fudbala kao medij za otvaranje interkulturalnog dijaloga i promocije ljudskih prava i socijalne inkluzije. Fokus programa je na osnaživanju neprivilegovanih grupa i dostizanje ravnopravne participacije devojčica i žena kroz fudbal i sport uopšte.