Globalni fond za decu: Poverenje u moć lokalnih organizacija

U maju mesecu u Dalasu u Teksasu, održan je panel na temu “Poverenje u moć lokalnih organizacija: Radni model za transformaciju života” u organizaciji Globalnog fonda za decu.

Globalni fond za decu tokom više od 20 godina tiho transformiše živote dece i njihovih porodica širom sveta, kroz jedinstveni pristup u radu sa akterima na lokalnom nivou. U cilju promovisanja rada koji je doveo do promena, na panelu su učešće uzeli Marijana Savić, predstavnica organizacije NVO Atina i Behati Kanjamanzom, osnivač organizacije CIYOTA, koji su govorili o radu organizacija iz kojih dolaze kao i položaju devojčica i žena u Srbiji i Demokratskoj Republici Kongo.

Oni su imali priliku i da se sretnu sa Margo Pero, osnivačicom Centra za majke i odojčad, filantropkinjom koja je zajedno sa svojim suprugom Rosom Peroom pomogla osnaživanje sistema za podršku dece i mladih u Dalasu, Teksasu.

Marijana Savić iz NVO Atina posebno se osvrnula na položaj devojčica i žena izbeglica i migrantkinja koje se trenutno nalaze u Srbiji i koje su sve vreme svog puta izložene povećanom riziku od zlostavljanja i eksploatacije. Marijana je opisivala promenu koju su aktivistkinje NVO Atina uspele da proizvodu radeći vredno na poboljšanju njihovog položaja u zajednicama u kojima se nalaze. Za 250 njih koje su preživele trgovinu ljudima i rodno zasnovano nasilje, Atina je samo u 2016. godini uspela da pruži dugoročnu i direktnu podršku kroz programe sigurne kuće, psihološkog osnaživanja, pravne i zdravstvene zaštite, motivaciju za uključivanje u obrazovni sistem i druge potrebe koje su imale.

Osnivač CIYOTA, Behati Kanjamanza, govorio je o značaju obrazovanja za mlade ljude, fokusirajući se u poslednje vreme na “obezbeđivanje kvalitetnog obrazovanja za marginalizovane devojčice”. Programi CIYOTA pomogli su više hiljada mladih ljudi, ne samo kada je reč o kvalitetnom obrazovanju, već i obuci u “aktivnom nenasiju, preduzetništvu, i liderstvu, kako u Ugandi tako i u Demokratskoj Republici Kongo”.

Saznajte više o GFC-u na: globalfundforchildren.org