Gradski centar za socijalni rad grada Beograda i Udruženje Atina potpisali Protokol o saradnji

NVO Atina.Gradski centar za socijalni rad.jpg

Gradski centar za socijalni rad u Beogradu i Udruženje Atina potpisali su Protokol o saradnji u okviru projekta “Podrška Gradskom centru za socijalni rad u Beogradu u primeni mera socijalne zaštite u obezbeđivanju zaštite porodicama sa malom decom i maloletnih migrantima bez pratnje” koje sprovodi i koordinira Gradski centar a finansijski podržava UNICEF. Protokolom su definisane obaveze i uloge potpisnika u cilju davanja sveobuhvatnog odgovora na zaštitu i pružanje podrške i pomoći najranjivijima među izbegličkom populacijom.

U okviru projekta NVO Atina obavlja konsultantsku podršku stručnim timovima iz Gradskog centa u angažovanju na terenu, kao i podršku zaposlenima iz Odeljenja gradskog centra koji rade sa izbeglicama i tražiocima azila. Uloga NVO Atina je i prenošenje znanja i ekspertize na osnovu dugogodišnjeg iskustva u pružanju direktne podrške žrtvama trgovine ljudima i drugih oblika rodno zasnovanog nasilja među izbegličkom populacijom. Gradski centar obezbedio je tim stručnih radnika koji učestvuju u sprovođenju projektnih aktivnosti u vidu direktnog rada na terenu.