Humanitarna žurka u "Idiottu" za pomoć žrtvama trgovine ljudima

"Uživajte u ambijentu jednog od kultnih beogradskih barova "Idiottu" (Dalmatinska 13) i muzici koju će između ostalih puštati i DJ Miss Millie, zajedno sa vlasnikom bara Pecom i drugima." 

"Međutim, ne samo da ćete se zabaviti, već ćete time pomoći onima kojima je to potrebno. Sav prihod koji klub "Idiott" ostvari od prodaje pića tog dana, udvostručiće Trag fondacija, a sredstva su namenjena programima podrške žrtvama trgovine ljudima, od elementarnih sredstava za život kao što su smeštaj i hrana, preko zdravstvene zaštite, pa do rešavanja složenijih životnih problema sa kojima se naše korisice svakodnevno suočavaju. Podržite i vi! Zato što se tiče svih nas!"