Izveštaj “Evropski otvoreni prostor za analizu, strategiju, i vraćanje prava ženama izbeglicama i migrantkinjama”

Tokom konferencije “Evropski otvoreni prostor za analizu, strategiju, i vraćanje prava ženama izbeglicama i migrantkinjama”, kreiran je izveštaj o načinima na koje se može poboljšati položaj žena izbeglica i migrantkinja. Ovaj izveštaj pruža dublji uvid u diskusiju, i služi kao dobra polazna tačka za razmatranje strategija o načinima na koje se mogu poboljšati politike i prakse sa kojima se suočavaju žene izbeglice i migrantkinje, kao i za identifikovanje načina na koje mogu zajedno da rade organizacije koje se bore za prava žena i udruženja posvećena radu sa ženama izbeglicama i migrantkinjama.

Konferencija je bila deo dvodnevnog događaja posvećenog jačanju kapaciteta, koji je organizovan od strane feminističke mreže Women In Development Europe+ (WIDE+) u saradnji sa Evropskim ženskim lobijem (EWL). Ovaj događaj “Zaustavljanje nasilja nad ženama i devojčicama izbeglicama: od reči do dela, glas žena za evropsku promenu” okupio je blizu 50 predstavnica nacionalnih i regionalnih udruženja za prava žena, lokalnih udruženja i organizacija koje rade sa ženama izbeglicama i migrantkinjama, iz 35 zemalja Evrope i šire. Pored mnogih drugih, konferenciji je prisustvovala i Marijana Savić, direktorka NVO Atina, koja je učestvovala i u samoj izradi pomenutog izveštaja.

Ova konferencija imala je za cilj da stvori otvoreni prostor gde će (samo)organizovane aktivistkinje posvećene radu sa izbeglicama/migrantima dobiti priliku da govore o prioritetnim pitanjima i problemima vezanim za ženska ljudska prava u procesu migracija, azila, i integracija u zemlji domaćinu; razvijaju strategije za zaštitu i zagovaranje prava i potreba žena izbeglica i migrantkinja; i grade saveze za buduće zajedničke akcije i saradnje.

Marijana Savić, direktorka NVO Atina, pozvala je udruženja koja se bore za prava žena i feminističke organizacije “da se aktivnije posvete podršci žena izbeglica, i pomognu ostalim akterima uključenim u rad sa izbeglicama i migrantima da razviju rodnu perspektivu i feministički pristup u svom radu”.

Ovom prilikom, Marijana je takođe pozvala sve aktere da udruže snage kako bi se poboljšali postojeći mehanizmi za doček i prihvat izbeglica, i kreirali novi, kako bi osobe koje beže od ratova mogle da uživaju u humanijim uslovima u azilu. Jedno od neophodnih poboljšanja, koje nije još uvek nigde na snazi, je osiguravanje kontinuiteta usluga za žene izbeglice i tražiteljke azila. Ženi izbeglici mora se omogućiti da komunicira sa jednim ili više službenika u proceduri azila tokom dužeg vremenskog perioda, kako bi se oformio odnos poverenja koji može u znatnoj meri da koristi izbeglici/tražiteljki azila. Još jedno neophodno poboljšanje su sigurne kuće na ruti kroz Evropu, i konkretna podrška ženama u kampovima, jer to, na primer, nije dobro organizovano u Srbiji.

Ona je takođe naglasila zaključak da glasovi žena moraju biti uključeni u proces donošenja odluka u svim procedurama i programima vezanim za izbeglice. Ženske organizacije mogu ovde igrati ključnu ulogu, pružanjem pomoći drugim akterima da uključe glasove žena i rodnu perspektivu u svoj rad.

Izveštaj u celosti možete pronaći ovde: