Izveštaj UG Atina GREVIO komitetu o primeni Istanbulske konvencije

Udruženje Atina predalo je GREVIO ekspertskoj grupi izveštaj o primeni Konvencije Saveta Evrope o sprečavanju nasilja protiv žena i nasilja u porodici. Akcenat Atininog izveštaja stavljenje je na nasilje prema ženama u izbegličkoj i mgrantkoj populaciji, koju je u naročitom fokusu od izbijanja migrantske krize u leto 2015. godine.

Pored Atine, svoje izveštaje predale su i organizacije AŽC, Udruženje Roma iz Novog Bečeja, ali je i odgovore na pitanja iz GREVIO upitnika o primeni Konvencije dostavio je Zaštitnik građana. 

Takodje, je i nezavistan izvestaj pripremila grupa nevladinih organizacija, ciji je rad kooridnairala SOS mreža Vojvodina u saradnji sa SeConSom. Mrežu SOS Vojvodina čine: Centar za podršku ženama (Kikinda), ...IZ KRUGA - VOJVODINA (Novi Sad), SOS Ženski centar (Novi Sad), Ženska alternativa (Sombor), Udruženje Roma Novi Bečej – SOS telefon na jezicima nacionalnih manjina (Novi Bečej) i Zrenjaninski edukativni centar (Zrenjanin). Pored članica ove mreže svoj doprinos dale su i organizacije: Beogradski centar za političku izuzetnost, Osvit iz Niša, Ženska liderska akademija iz Beograda, Ženska alternative iz Sombora, Odbor za ljudska prava Vranje i UG Atina.

Država Srbija potpisala je Konvenciju Saveta Evrope o sprečavanju nasilja protiv žena i nasilja u porodici 2012. godine, ratifikovala je 2013. godine a stupila je na snagu 1. avgusta 2014. godine. U julu 2018. godine predat je prvi državni izveštaj o sprovođenju ove konvencije u našoj zemlji.

Svi izveštaji su dostupni na zvaničnoj stranici Saveta Evrope https://www.coe.int/en/web/istanbul-convention/serbia